< Trở về giao diện Mobile
Tiếp tục phát huy hào khí và tinh thần xô viết nghệ tĩnh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

Cách đây 90 năm, đất nước ta đang chìm đắm trong đêm trường nô lệ, dân tộc mất quyền độc lập, nhân dân mất quyền tự do, hạnh phúc. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Với một đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp khoa học và bản lĩnh vững vàng, Đảng đã đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng phát triển thành cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, mở đầu cho cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh được mở đầu bằng

Thư cảm ơn

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019) và Công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã vinh dự được đón lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội các trường Đại học,

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển