< Trở về giao diện Mobile
Lễ tổng kết khóa học và trao chứng chỉ hoàn thành Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh nước CHDCND Lào khóa VIII, năm học 2015-2016

Thực hiện Quyết định số 5473/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao cho Trường CĐSP Nghệ An đào tạo tiếng Việt cho 88 học viên của 6 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, SaVẳnnakhẹt và Khăm Muộn . Trường CĐ Sư phạm Nghệ An đã tổ chức đón tiếp chu đáo, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, mua sắm các trang thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất cho 88 học viên học tập, sinh hoạt. Ngoài việc thực hiện chế độ cho các học viên,...

Báo cáo Tổng kết công tác thực tập năm học 2015 - 2016

Năm học 2015 – 2016 trường CĐSP Nghệ An tiến hành tổ chức thực tập sư phạm 1 (TTSP1), thực tập sư phạm 2 (TTSP2), thực tập sư phạm cuối khóa (TTSPCK), thực tập 1 (TT1), thực tập 2 (TT2) cho học sinh, sinh viên của trường, từ ngày 15 tháng 02 đến 23 tháng 4 năm 2016 với nhiều ngành, nhiều hệ đào tạo và số lượng đông. Tổng số: 2179 hs,sv (CĐ: 1562 sv ; TC: 617 hs), trong đó: * THCS: 507 sv (TTSP1: 190 sv; TTSP2: 219 sv) * Tiểu học: 438 hs, sv + Cao đẳng: 388 sv (TTSP1: 179 sv; TTSP2: 159 sv)