< Trở về giao diện Mobile
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/Th.U ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 09-KH/Th.U ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Thư cảm ơn

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019) và Công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã vinh dự được đón lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội các trường Đại học,

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển