< Trở về giao diện Mobile
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An làm việc với UBND thành phố Vinh

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và UBND thành phố Vinh đã có buổi trao đổi, làm việc nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện về mọi mặt trong công tác quản lý điều hành, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Vinh.