< Trở về giao diện Mobile

Trồng hoa khuôn viên - công trình chào mừng 60 năm thành lập trường

Để xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Chiều ngày 30/9/2019, Công đoàn trường kết hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên triển khai trồng hoa tại dãy nhà B, C, D. Theo sự điều động của công đoàn, toàn thể đoàn viên công đoàn trường thuộc 10 công đoàn bộ phận tích cực tham gia trồng hoa theo từng khu vực đã được phân chia tại khuôn viên dãy nhà B, C, D.

GIỚI THIỆU HAI BÀI THƠ XƯỚNG CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN SĨ LAN

Giới thiệu hai bài thơ xướng của nhà giáo Nguyễn Sĩ Lan

Thư ngỏ hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (1959 - 2019)

Thư ngỏ hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (1959 - 2019)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lậpTrường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019)

Trang