< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018

Căn cứ chương trình công tác năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10/2010 - 20/10/2018) trong nữ CNVCLĐ; Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường năm học 2018 - 2019. Để các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa, thiết thực, Ban nữ công Công đoàn trường triển khai các nội dung hoạt động kỷ niệm như sau:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển