< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ CCVC kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-CĐCS ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Sư Phạm Nghệ An;
Căn cứ công văn số 2807/ UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP;
Thiết thực thi đua lập thành tích  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cổ vũ, động viên đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Nhằm duy trì và củng cố phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức. Qua các phong trào thi đua tăng cường giao lưu phối hợp, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong côngviệc và cuộc sống.
2. Yêu cầu
- Phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, huy động được đông đảo đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức trong Nhà trường hướng ứng, tham gia thi đấu thể thao với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình.
- Tổ chức giải đấu phải hiệu quả, vui tươi, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và Công đoàn Trường, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Trường và các tổ chức, đoàn thể trong Trường.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tham gia: Là đoàn viên công đoàn thuộc các Công đoàn bộ phận. Có đủ sức khoẻ và được các Công đoàn bộ phận đăng ký trong danh sách.
2. Nội dung thi đấu
Bóng chuyền hơi phối hợp nam, nữ  (Khi thi đấu ở mỗi hiệp, mỗi đội có 05 vận động viên, trong đó có tối đa là 02 vận động viên nam).
3. Thể lệ thi đấu.
Áp dụng theo Luật hiện hành của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Mỗi trận thi đấu trong 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp thì đội đó thắng trận.
3.1. Trang phục thi đấu
 Trang phục hoạt động TDTT (đồng màu trong đội)
3.2. Chia đội thi đấu: Các Công đoàn bộ phận được chia thành 4 đội như sau:
+ Đội số 1: Công đoàn Quản trị - Thư viện.
+ Đội số 2:  Công đoàn Giáo dục Thể chất - Nghệ thuật, Trung học cơ sở;
+ Đội số 3: Liên quân các công đoàn: Tổ chức - Kế hoạch, Trung tâm. ĐTBD - NV KNM, Ngoại ngữ,  Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục.
+ Đội số 4: Liên quân các công đoàn: Đào tạo - Thanh tra, Mầm non, Tiểu học
3.3. Thể thức thi đấu
+ Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua.
+ Trong từng trận đấu theo lịch đã xếp của Ban Tổ chức, nếu đội nào đến chậm quá 15 phút hoặc không đủ số lượng VĐV theo quy định thì coi như bỏ cuộc.
+ Cách thức xếp hạng: Bốc thăm, thi đấu và xếp hạng theo sơ đồ thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua.
4. Cơ cấu giải thưởng
Kết quả thi đấu được lựa chọn từ cao xuống thấp và xếp thành các giải như sau:
- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng; 
- 01 giải Nhì: 800.000 đồng; 
- 01 giải Ba: 600.000 đồng;
- 01 giải Tư: 500.000 đồng.
Ban Tổ chức sẽ trao giải ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của giải.                  
5. Thời gian, địa điểm
5.1. Thời gian tập luyện: Các đội bóng liên quân tự tổ chức tập luyện trong thời gian trước khi tổ chức giao lưu.
5.2. Thời gian bốc thăm: Sau khi khai mạc giải.
5.3. Thời gian khai mạc và thi đấu: Bắt đầu từ 7h30, thứ 7, ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại Nhà tập Đa năng của Trường.
III. KÍNH PHÍ TỔ CHỨC
1. Kinh phí luyện tập và thi đấu do các đội tự túc.
2. Kinh phí tổ chức giao lưu từ nguồn kinh phí Công đoàn trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN
1. Ban Chuyên môn - Văn Thể
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức giải đấu, xây dựng kế hoạch kinh phí, tổ chức bốc thăm để tổ chức Giải.
- Phối hợp với các Ban trực thuộc và khoa GDTC - NT,phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị - CTHSSV chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự Ban Trọng tài, cơ sở vật chất để tổ chức giải thi đấu thành công.
2. Các Ban trực thuộc
Phối hợp với Ban Chuyên môn - Văn thể triển khai tổ chức giải thi đấu thành công.
3. Các công đoàn bộ phận
- Phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo của tổ chức mình để động viên đoàn viên, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia dự giải đấu giao hữu đạt kết quả tốt nhất.
- Đôn đốc các đội tập luyện, thi đấu nghiêm túc và đảm bảo đúng lịch trình.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Ban của Công đoàn Trường, các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc. Đề nghị các tổ chức liên quan tạo điều kiện để đoàn viên, công chức viên chức hưởng ứng, tham gia đầy đủ, có chất lượng./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển