< Trở về giao diện Mobile

Đồng chí Nguyễn Tử Phương tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

(LĐNA) Sáng nay, tại phiên làm việc thứ 2, sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, với 323 đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu, Đại hội đã bầu 44 đại biểu vào BCH Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII.

Sau khi BCH nhiệm kỳ mới được bầu, BCH đã triệu tập Hội nghị lần thứ I và tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh

Kết quả, đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn, Nguyễn Thị Thu Nhi, Nguyễn Chí Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn

                                                                                             Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi

                                                             Đồng chí Nguyễn Chí Công

Hội nghị cũng đã bầu UBKT LĐLĐ tỉnh gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Công Danh - nguyên Chủ nhiệm UBKT tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Công Danh

 

Nhóm PV
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển