< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 21/3/2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên, viên chức nhà trường, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển