< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 24/7/2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Toàn cảnh Hội nghị
     Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Tạ Thị Thanh Hà, phụ trách Văn phòng Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà - UVBCH Đảng bộ trình bày Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
     Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng vụ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao 6 tháng đầu năm 2019.
     Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu trong điều hành hoạt động của Nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy  tiếp tục tập trung lãnh đạo Nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 như: công tác tuyển sinh, triển khai thực hiện Đề án kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Tỉnh, tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường…
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị
 
     Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường tiếp tục kịp thời triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ; làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc Trường trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn Đảng bộ, lãnh đạo các phòng trong bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan; Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Đảng bộ, chi bộ; Định hướng chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của Nhà trường; tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể./.
Thương Hiền
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển