< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 9 năm 2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 9/2018 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nửa sau tháng 7 và tháng 8/2018 và triển khai công tác lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NỬA SAU THÁNG 7/2018 VÀ THÁNG  8/2018
 1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và đăng ký gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày ngày 10/5/2018; tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
- Chỉ đạo tổ chức tốt kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), viết thu hoạch sau khi học tập các nghị quyết trong toàn thể đảng viên, viên chức nhà trường.
- Cấp ủy Đảng bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2018 theo Kế hoạch số 122-KH/ThU ngày 11/7/2018 của Thành ủy Vinh.
- Chỉ đạo làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức nhà trường trong xây dựng kế hoạch năm học, trong các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới.
- Chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
- Chỉ đạo các hoạt động  kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 7, tháng 8 như ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 ngày và Quốc khánh 2/9.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Công bố chuẩn y kết quả bầu cử Phó bí thư Đảng ủy; làm quy trình, bổ nhiệm vị trí trưởng phòng Đào tạo - NCKH và Tổ chức - Đối ngoại.
- Rà soát, sắp xếp, phân công lại công việc cho các ủy viên BCH Đảng ủy và trực văn phòng Đảng ủy. Ban hành Thông báo số 80-TB/ĐU ngày 06/8/2018 về việc phân công các các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các lĩnh vực công tác và các chi bộ.
          - Chỉ đạo các khoa rà soát, đề xuất bổ nhiệm các vị trí chức danh thuộc khoa, sắp xếp lại vị trí hành chính tại các khoa THCS, Ngoại ngữ, GDTC- Nghệ thuật.
- Chỉ đạo hoàn thành việc duyệt đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy theo NQ TW6 và Kế hoạch 111- KH/TU ngày 02/01/2018  của  BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.   
- Cử 03 đảng viên tham gia đào tạo lớp trình độ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18 (hệ không tập trung , khóa 2018 - 2019) học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Vinh.
- Chỉ đạo duyệt kế hoạch năm học 2017 - 2018 của các tổ chức và rà soát sắp xếp, cân bằng lao động giữa các tổ chức trong trường.
1.3. Công tác đảng viên
- Chỉ đạo các chi bộ tổ chức trao thẻ Đảng mới và thẻ cấp lại cho đảng viên trong Đảng bộ.
- Hướng dẫn quy trình làm hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị thuộc chi bộ khoa Trung học cơ sở.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng tiến độ và chương trình, kế hoạch đã đề ra như: xét điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi lại, kỳ phụ hè 2018; ban hành kế hoạch thời gian, kế hoạch đào tạo, kế hoạch nghiên cứu khoa học, kế hoạch NVSP cho năm học mới.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp và trung cấp nghề đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo các hoạt động đón tiếp sinh viên, học sinh năm thứ nhất nhập học theo đúng kế hoạch, thời gian quy định, xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt Công dân HSSV”.
- Chỉ đạo hoàn thành việc chấm thu hoạch và cấp chứng chỉ các lớp nâng hạng chuẩn Chức danh nghề nghiệp THCS, MN, TH, bế giảng các lớp năng khiếu hè tại Cơ sở 2.
- Chỉ đạo các tổ công tác tự đánh giá tiếp tục hoàn thành hồ sơ minh chứng theo kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ công tác kiểm tra giám sát quý III/2018.
3. Công tác đoàn thể
- Chỉ đạo Công đoàn Trường phối hợp tuyên truyền cho các ngày lễ trong tháng 7, tháng 8; tổ chức nghỉ dưỡng cho cán bộ nghỉ hưu 2018 và nghỉ chế độ 108 (đợt 2/2017); tham gia duyệt kế hoạch và xây dựng vị trí việc làm các tổ chức.
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổng kết hoạt động tình nguyện hè 2018, triển khai hoạt động thanh niên năm học 2018 - 2019; giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2013 - 2018…
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban  chấp hành Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc triển khai, thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1.Thông báo số 114-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký.
2. Kế hoạch số 122 - KH/Th.U ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyét Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.
3 Thông báo số 1212-TB/Th.U ngày 04/7/2018 của Thành ủy Vinh về việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/Th.U ngày 01/6/2015 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Vinh.
4. Giấy mời số 369-GM/Th.U ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc mời tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
5. Báo cáo ngày 12/7/2018 của Ban thường vụ Thành ủy Vinh về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII; 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.
6. Giấy mời số 38-GM/BTGTh.U ngày 25/5/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc Dự lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ tháng 7/2018.
7.  Công văn số 116-CV/BTGTh.U ngày 18/7/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc Thành lập, cung cấp tài khoản facebook.
8. Kết luận số 26-KL/Th.U ngày 05/7/2018 của Ban thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kết luận của BCH Đảng bộ Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
9. Thông báo số 1208-TB/Th.U ngày 04/7/2018 của Thường trực Thành ủy Vinh về công tác cán bộ.
10. Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của BCH Trung ương về việc kết luận của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giiar pháp thời gian tới.
11. Kế hoạch số 125-KH/Th.U ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch Công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới.
12. Thông tri số 07-TT/Th.U ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.
13. Giấy mời số 373-GM/Th.U ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII).
14. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.
15. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.
16. Quyết định số 603-QĐ/Th.U ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Chuẩn y kết quả bầu cử.
17. Công văn số 118- CV/Th.U ngày 06/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh về việc Triển khai các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô.
18. Kế hoạch số 126-CV/Th.U ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứu sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII).
19. Quyết định số 2205-QĐ/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụTỉnh ủy Nghệ An về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, lớp 1, năm 2018.
20. Thông báo số 530/TB-TCT.ĐT ngày 06/8/2018 của Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An về việc thông báo tập trung học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18 (hệ không tập trung) Thành phố Vinh khóa học (2018 - 2019).
21. Báo cáo số 222-BC/BTCTU ngày 06/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc Báo cáo công  tác Bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
22. Thông báo số 1247-TB/Th.U ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Thông báo Chức danh và chữ ký  của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh.
23. Báo cáo số 317-BC/Th.U ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, BCHTW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
24. Hướng dẫn số 17-HD/BTGThU ngày 13/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong.
25. Công văn số 1974-CV/Th.U ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống  ngành kiểm tra Đảng.
26. Giấy mời số 386-GM/Th.U ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2018.
27. Công văn số 1856 - CV/BTCTU ngày 23/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc Đề nghị góp ý dự thảo Quy định thay thế Quy định 4289-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
28. Công văn số 1988-CV/Th.U ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Báo cáo thống kê phục vụ tổng kết Nghị quyết TW5(khóa X).
29. Công văn số 1990-CV/BCĐ94 ngày 30/8/2018 của Ban chỉ đạo 94 Thành phố về việc Thông tin, tuyên truyền liên quan đến kêu gọi biểu tình dịp 02/9.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9/2018
1. Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong các hoạt động: thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự  theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên, viên chức; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các chi bộ, tổ chức; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho viên chức trong việc sắp xếp vị trí việc làm, phân công lao động, xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018- 2018; công tác tuyên truyền cho các ngày lễ trong tháng 9: ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh 12/9...
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
2. Chỉ đạo chỉnh sửa đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy trình Tỉnh ủy phê duyệt; làm việc với Sở Nội vụ giải quyết các tồn đọng về vấn đề tổ chức cán bộ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, làm quy trình thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý thuộc Trường và trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa. Chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh các quy chế nội bộ; điều hòa lao động toàn trường. Chỉ đạo sắp xếp hợp lý bộ phận viên chức hành chính ở các khoa, bộ phận viên chức hành chính phục vụ các phòng thí nghiệm, thực hành và nghiệp vụ. Nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư phát triển các hạng mục ở cơ sở 2 theo hình thức liên doanh, liên kết; xây dựng đề án thành lập trường Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
3. Chỉ đạo kiểm tra chi bộ khoa Ngoại ngữ theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III/2018 của UBKT Đảng ủy; tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW. Xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 2 đảng viên dự bị thuộc chi bộ khoa THCS.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Chỉ đạo triển khai hoạt chuyên môn và NCKH năm học 2018-2019 theo kế hoạch: xây dựng và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 các tổ chức; xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho K37 chính quy và K39 liên thông, ban hành quy chế  và triển khai các công đoạn tuyển sinh trung cấp giáo dục nghề nghiệp; xét  học tiếp, ngưng học, thôi học K38, K39. Chỉ đạo việc xây dựng đề án đào tạo văn bằng 2 hệ Cao đẳng các ngành Lịch sử - Địa lý, Sinh - Hóa (khoa THCS), tiếng Anh cho bậc Tiểu học và Mầm non (khoa Ngoại ngữ); rà soát, bổ sung chương trình đào tạo Tiếng Việt cho học viên Lào. Tiếp tục chỉ đạo tuyển sinh các lớp hệ không chính quy, tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ trung cấp chính quy 2018; điều chỉnh phân công giảng dạy trong các tổ chức trong Trường, bồi dưỡng hè 2018 và đào tạo không chính quy. Chỉ đạo các hoạt động thanh kiểm tra nề nếp dạy học đầu năm. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành hồ sơ tự đánh giá theo kế hoạch.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên như: tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV, tiếp tục đón sinh viên, học sinh các hệ nhập học, xét điểm rèn luyện và HBKK học tập cho HSSV, phối hợp với phòng HC-QT và Ban chuẩn bị điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho HSSV tại KTX...
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về kế hoạch, tài chính và hành chính- quản trị như: hoàn tất các gói mua sắm, triển khai thực hiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018; tiếp tục duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 các tổ chức; tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2018 - 2019 ở các đơn vị tiến tới Hội nghị CCVC cấp Trường. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại các vấn đề về vệ sinh môi trường, CSVC, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019. Tiếp tục chỉ đạo các phương án đảm bảo an toàn chuẩn bị ứng phó cho mùa bão lụt.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
7. Chỉ đạo Công đoàn thực hiện các công việc theo kế hoạch, trọng tâm là công tác triển khai kế hoạch năm học mới; phối hợp chính quyền đồng cấp hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức các tổ chức và chuẩn bị Hội nghị đại biểu CCVC Trường năm học 2018 - 2019; chuẩn bị tổ chức tết trung thu cho con cán bộ viên chức trong trường, phối hợp tổ chức tuyên truyền cho các ngày lễ trong tháng 9, triển khai các kế hoạch của LĐLĐ tỉnh. Chỉ đạo đoàn Thanh niên thực hiện ổn định tổ chức các LCĐ đầu năm học mới, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho cán bộ Đoàn, Hội; tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi, kiện toàn  BCH các liên chi đoàn đầu năm học; Đoàn Thanh niên phối hợp Văn phòng Đảng ủy làm các thủ tục đề xuất Trung tâm chính trị Thành phố Vinh mở lớp bời dưỡng cảm tình Đảng cho viên chức, HSSV.  
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí  thư  Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển