< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 01 - Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                           Tuần 01 - Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/8
Toàn trường thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và công tác  năm học 2018 -2019   
 
 
 
Thứ  3
Ngày 21/8
Họp đánh giá về các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường
Ông Trần Anh Tư
Đại diện BGH; Đại diện BTV Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC, TC-ĐN, BQL Ký túc xá.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
        Thứ  4
Ngày 22/8
Tổ chức đón tiếp sinh viên K40 hệ Cao đẳng trúng tuyển năm 2018  nhập học
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 23/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
        Thứ 6
Ngày 24/8
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 25/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/8
 
 
 
 
 
Trọng tâm:     - Toàn trường tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và công tác  năm học 2018 -2019 từ ngày 20/8/2018.
                        - Các đơn vị tiến hành chấm thi lần 2 từ ngày 21/8/2018.
                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.