< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 03 - Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 09 tháng 9 năm 2018 (có bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                             Tuần 03 - Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 09 tháng 9 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/9
Nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh 2/9
 
 
 
 
 
 
Thứ  3
Ngày 04/9
Tổ chức đón tiếp sinh viên K40 hệ Cao đẳng trúng tuyển năm 2018  nhập học (đợt 2)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – Hội trường CS1
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học 2018 -2019 phòng HC-QT; Trung tâm TV-TB
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó phòng HC-QT, Trung tâm
TV-TB; Chủ tịch Công đoàn HC-TTr-TV.
Từ 13h30’- Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học 2018 -2019 phòng KH-TC;
TC-ĐN
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức:
ĐT-NCKH, HC-QT;  Trường, phó phòng KH-TC, TC-ĐN;
Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
       
 
       Thứ  4
Ngày 05/9
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL cho HSSV năm thứ 1 ,
thứ 2,  học kỳ 2, năm học 2017 -2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 16/3/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo quyết định UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa
Ngoại ngữ
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy phiên tháng 9 . 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy; Mời đ/c Hiền VP Đảng ủy tham dự
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 06/9
Họp Giao ban cơ quan tháng 9 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy, BGH; Bí thư chi bộ, Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp xét lên lớp cho HSSV K58TCSP; K38, K39 CĐSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TT - ĐBCLGD,
CT HSSV, Ngoại ngữ, Mầm non, Tiểu học, LLCT-TLGD,
GDTC-Nghệ thuật, THCS
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Làm việc với các nhà thầu: Thi công;  Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng, Phó các tổ chức: KH-TC, HC - QT; Giám đốc
TT ĐTBDNV&KNM; Trưởng BQL Ký túc xá.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
       Thứ 6
Ngày 07/9
Tổ chức đón tiếp K59 hệ Trung cấp trúng tuyển năm 2018  nhập học
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – P.110 nhà Hiệu bộ
Tập huấn phần mềm Ioffice   Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội. Từ 14h00’- Phòng B206 nhà B
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 08/9
Tập huấn công tác Đoàn - Hội và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019
Ông Lê Đình Cường
BCH Đoàn trường - BCH Hội SV; Trưởng, Phó các đội tình nguyện; Bí thư, lớp trưởng các lớp.
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 09/9
 
 
 
 
 
Trọng tâm:         - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học và tổ chức dạy học theo kế hoạch;
                                - Hoàn thành duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 của các tổ chức.
                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.