< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 03 - Từ ngày 09 tháng 9 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019 (có bổ sung)

 
             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 03 - Từ ngày 09 tháng  9 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 09/9
Hội ý Trưởng các đơn vị, tổ chức CT-XH có phòng làm việc tại tầng 3 nhà Hiệu bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; CT Công đoàn; Trưởng các đơn vị: Ngoại ngữ; Mầm non; LLCT&TLGD; GDTC-NT; THCS; QT&CT HSSV; Trung tâm TB-TV
Từ 7h30 - Phòng họp 1
 
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Mời đ/c Lê Đình Cường (BT Đoàn trường).
Từ 8h30 - Phòng họp 1
 
Phòng  QT&CT HSSV và Trung tâm TV-TB bàn giao CVSC , thiết bị theo chức năng nhiệm vụ mới
Ông Nguyễn Văn Thành
Ông Đinh Văn Hoàn
Lãnh đạo và các viên chức liên quan của phòng QT&CT HSSV, Trung tâm TV-TB; đ/c Dung (phòng KH-TC)
Từ 8h30 - Nhà học E
 
Phòng  QT&CT HSSV và phòng TC-HC bàn giao CVSC , thiết bị theo chức năng nhiệm vụ mới
Ông Nguyễn Văn Thành
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo và các viên chức liên quan phòng TC-HC, QT&CT HSSV; Đ/c Tý (Trung tâm TV-TB); Đ/c Dung (phòng KH-TC)
Từ 14h00 – Phòng TC-HC
 
Đội tuyển bóng chuyền hơi Nữ thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng chuyền hơi Nữ Trường CĐ VH-NT
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV Công đoàn trường; Ban CM-VT công đoàn; đội tuyển bóng chuyền hơi nữ; các cổ động viên.
Từ 15h00 – Trường CĐ VH-NT
 
Thứ  3
Ngày 10/9
Dự Lễ khai mạc Hội thi “Báo cáo viên giỏi” Thành phố
Thành ủy Vinh
Bí thư Đảng ủy; đ/c Nguyễn Lâm Huy; thi sinh dự thi
Từ 7h30 – Trung tâm BD chính trị Tp Vinh
 
Đ/c Đậu Anh Tuấn bàn giao CVSC, thiết bị BQL KTX  (cũ) về phòng QT&CT HSSV
Ông Nguyễn Văn Thành
Ông Đậu Anh Tuấn
Lãnh đạo phòng QT&CT HSSV và các viên chức liên quan; đ/c Đậu Anh Tuấn, đ/c Tý (Trung tâm TV-TB); đ/c Dung (phòng KH-TC); đ/c Thủy (phòng TC-HC)
Từ 14h00 - VP Ký túc xá
 
Thứ 4
Ngày 11/9
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa THCS
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT&CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM, Ban chủ nhiệm khoa THCS, trưởng, phó các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 7h30 - Phòng họp 1
 
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Phó Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn Trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT&CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM, Ban chủ nhiệm khoa Mầm non, trưởng, phó các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 9h30 - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 12/9
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa Ngoại ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT-CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV-KNM, Ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ; trưởng, phó  các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 7h30 - Phòng họp 1
 
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa GDTC-Nghệ thuật
Ông Trần Anh Tư
Phó Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT&CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM, Ban chủ nhiệm khoa GDTC-Nghệ thuật; trưởng, phó  các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 9h30-Phòng họp 1
 
Khai mạc và triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm cuối khóa năm học 2019-2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 43/QĐ-CĐSPNA ngày 23/8/2019
Từ 14h00 – Hội trường CS1
 
BTV Công đoàn làm việc với chi ủy Tổ chức - Hành chính
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV công đoàn trường; Chi ủy TC - HC
Từ 14h30 - Phòng họp 1
 
BTV Công đoàn làm việc với chi ủy Quản trị - Công tác HSSV
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV công đoàn trường; Chi ủy QT - CTHSSV
Từ 15h00 - Phòng họp 1
 
BTV Công đoàn làm việc với chi ủy Đào tạo - NCKH
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV công đoàn trường; Chi ủy ĐT - NCKH
Từ 15h30 - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 13/9
Thi kết thúc các học phần học kỳ 3 lớp TCMN VLVH tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 7h00 – huyện Diễn Châu
 
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa LLCT-TLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT-CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV-KNM, Ban chủ nhiệm khoa LLCT-TLGD; trưởng, phó  các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 7h30 - Phòng họp 1
 
Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Phó Hiệu trưởng, đại diện BTV Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH, Thanh tra-ĐBCLGD, QT&CTHSSV, Trung tâm TB-TV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM, Ban chủ nhiệm khoa Tiểu học; trưởng, phó  các bộ môn, trợ lý tổ chức, CT công đoàn bộ phận.
Từ 9h30 - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-HC, KH-TC, ĐT-NCKH, QT&CTHSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Đêm hội trăng rằm
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời:Đảng ủy; BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH ;BCH Công đoàn trường; BTC đêm hội;  các cháu thiếu niên, nhi đồng con CCVC nhà trường.
Từ 19h00 – Hội trường 1
 
Thứ 7
Ngày 14/9
Thi kết thúc các học phần học kỳ 3 lớp TCMN VLVH tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 7h00 – huyện Diễn Châu
 
Chủ nhật
Ngày 15/9
Thi kết thúc các học phần học kỳ 3 lớp TCMN VLVH tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 7h00 – huyện Diễn Châu
               
 
Lưu ý:     “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm cuối khóa K39 hệ CĐ, K59 hệ Trung cấp triển khai vào buổi chiều các ngày 12, 13 và cả ngày 14/9/2019.
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.