< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 03 - Từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021 (Có bổ sung, chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/09
Nghiệm thu công trình bếp ăn Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 398/QĐ-CĐSPNA ngày 13/9/2021; các đơn vị tư vấn giám sát, thi công công trình.
15h00 - Cơ sở 1
Thứ  3
Ngày 21/09
Họp chuyên môn cấp THCS
Phòng GD&ĐT
Thành phố Vinh
Cô Phạm Thị Mai Anh, cô Võ Thị Thanh Hà (Trường THSP)
8h00 - Phòng GD&ĐT
Thành phố Vinh
Họp Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 405 /QĐ-CĐSPNA ngày 17 tháng 9  năm 2021
14h00 -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 22/09
Duyệt Kế hoạch năm học của các đơn vị:
ĐT - NCKH, TT ĐT - BDNV&KNM,
TT - ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Trưởng, Phó, BCH Công đoàn các đơn vị được duyệt Kế hoạch; mời Trưởng các Khoa tham dự
14h00 
- Tổ công tác và các thành viên của ĐV: Phòng họp 1
- Trưởng các Khoa: Trực tuyến (qua phòng Hội thảo của Nhà trường)
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 217/QĐ-CĐSPNA ngày 21 tháng 5 năm 2021
16h15 -  Trực tuyến
Thứ 5
Ngày 23/09
Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn quý III/2021
LĐLĐ tỉnh Nghệ An
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch CĐ Trường
7h30 - Trực tuyến
Thứ 6
Ngày 24/09
Hội ý Tuần 
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN
8h00 - Phòng họp 1 
Thứ  7
Ngày 25/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/09 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
        - Phê duyệt kế hoạch giáo dục Trường THSP năm học 2021 – 2022;
        - Làm thủ tục nhập học trực tuyến cho sinh viên K43 - CĐMN.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.