< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 05 - Từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/10
Họp Thường trực HĐTS năm 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH, trưởng các đơn vị:  ĐT-NCKH,  Mầm non, TC-HC, KH-TC, TT-ĐBCLGD.
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 05/10
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 06/10
Họp Ban chỉ đạo xây dựng Trường mầm non và Trường THPT
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 449/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2021
8h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Đảng uỷ
Ông Lưu Tiến Hưng
Uỷ viên BTV Đảng uỷ
14h30 - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 07/10
Dự Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Thành phố
Thành uỷ Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
7h30 - TT Hội nghị thành phố Vinh
Họp giao ban cơ quan ban phiên tháng 10
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng uỷ; BGH; Trưởng các đơn vị, tổ chức
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 08/10
Họp Ban thanh toán thừa giờ năm học 2020-2021
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; Thành viên Ban thanh toán thừa giờ theo quyết định
8h00 - Phòng họp 1
Họp rà soát đánh giá tiến độ thi công các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa năm 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu; Trưởng phòng KH-TC, QT-CTHSSV và các đơn vị: Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Thi công công trình
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 09/10
Dự Lễ Công bố và và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Trường
Trường Đại học Vinh
Đảng uỷ; BGH; Trưởng các tổ chức đơn vị; P.Trưởng Phòng TC - HC
8h00 -  ĐH Vinh
Bàn giao các hoạt động của Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, Phó Phòng TC - HC
14h30 - Phòng họp 1
BGH; Trưởng, Phó Phòng KH - TC; Kế toán trưởng
14h45 - Phòng họp 1
BGH; Trưởng, Phó các đơn vị: ĐT - NCKH, TT - ĐBCLGD, TT ĐT BDNV&KNM, Trường THSP
15h00 - Phòng họp 1
BGH; Trưởng, Phó Phòng QT - CTHSSV
15h30- Phòng họp 1
Đảng uỷ; BGH; Trưởng các đơn vị, tổ chức
15h45- Phòng họp 1
Gặp mặt chia tay lãnh đạo Nhà trường
Ông Trần Anh Tư
Đảng uỷ; BGH; Bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể; Trưởng Ban Thanh tra ND
16h00 - Phòng 409
Chủ nhật
Ngày 10/10 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
                      - Sinh viên năm thứ nhất (K43) học văn hóa từ ngày 04/10/2021, học “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào các buổi sáng từ thứ
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.