< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 06 - Từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/10
Họp BTV Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn Trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BCH Công đoàn Trường
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 12/10
Sinh viên K41 học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cuối khóa.
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 42/KH-CĐSPNA ngày 22/9/2021
14h00 - Trực tuyến
Thứ 4
Ngày 13/10
Họp BTC Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 471/QĐ-CĐSPNA ngày 11/10/2021
8h00 - Phòng họp 1
Dự Toạ đàm góp ý lần cuối vào Dự thảo điều lệ trường CĐSP
CLB Hiệp Hội các trường CĐSP
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Trần Anh Tư; đại diện phòng TC - HC 
14h00 - Phòng họp 1
(Trực tuyến - TT TV-TB chuẩn bị phòng họp)
Thứ 5
Ngày 14/10
 
 
 
 
Thứ  6
Ngày 15/10
Hội ý Tuần 
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN
9h00 - Phòng họp 1 
BTV Công đoàn làm việc với Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn Trường; Ban Thanh tra nhân dân  nhiệm kỳ 2019-2021
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 16/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/10 
Tổ chức Giải thể thao (bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp) chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10
Ông Nguyễn Văn Thành
Ban Tổ chức; Trọng tài; các đội tuyển bảng A thi đấu; cổ động viên
7h30 - Nhà thi đấu
Ban Tổ chức; Trọng tài; các đội tuyển bảng B thi đấu;  cổ động viên 14h00 - Nhà thi đấu
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
        - “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm cuối khóa (K41) bắt đầu từ các buổi chiều thứ 3 đến thứ 6 (từ ngày 12-15/10/2021)
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.