< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 06 - Từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 (có chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/10
Tổ chức đón tiếp sinh viên K42 CĐMN - Hệ chính quy đợt 2 nhập học
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 38/KH-CĐSPNA ngày 05/10/2020
7h00 - Hội trường 1
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng; đ/c Nguyễn Lâm Huy; đ/c Nguyễn Văn Dũng; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; đ/c Nguyễn Văn Thành; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa
7h30 - TT Chính trị
Thành phố Vinh
(Cả ngày)
Phối hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khám siêu âm sàng lọc bệnh lý tuyến giáp
Bà Lê Thị Lệ Hà
Nữ viên chức trong toàn trường (theo bảng phân công)
7h30 - Phòng Y tế
Trường CĐSP NA
(cả ngày)
Hội ý BTV Đảng ủy; Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Ban Giám hiệu
10h00 - Phòng họp 1
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV K41
(năm 2)
Ông Trần Anh Tư
 
Báo cáo viên theo lịch; Toàn thể HSSV K41 (năm 2)
14h00 - Hội trường 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các chức danh khuyết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT nhiệm kỳ 2017 - 2022
Bà Lê Thị Lệ Hà
UV BCH Công đoàn, CT Công đoàn các Bộ phận, Ban TTND, UBKT Công đoàn
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 13/10
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng; đ/c Nguyễn Lâm Huy; đ/c Nguyễn Văn Dũng; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; đ/c Nguyễn Văn Thành; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa
7h30 - TT Chính trị
Thành phố Vinh
Phối hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khám siêu âm sàng lọc bệnh lý tuyến giáp
Bà Lê Thị Lệ Hà
Nữ viên chức trong toàn trường (theo bảng phân công)
7h30 - Phòng Y tế
Trường CĐSP NA
( cả ngay)
Họp BCH Công đoàn  bầu cử bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, UBKT,  Chủ tịch công đoàn
BCH Công đoàn Trường
UV Ban chấp hành Công đoàn
14h00 - Phòng 409
Họp Ban tổ chức Hội nghị viên chức trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 461/QĐ-CĐSPNA ngày 21/9/2020
15h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng chế độ chính sách Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định 448/QĐ-CĐSPNA ngày 14/9/2020
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 14/10
Dạy học và làm việc bình thường
     
Thứ 5
Ngày 15/10
Nghiệm thu chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Mầm non; Kỹ năng làm bánh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 16/10
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường, nhiệm kỳ 2017-2022
BCH Công đoàn Trường
Khách mời; Toàn thể Đoàn viên Công đoàn theo thông tri triệu tập
13h30 - Hội trường 1
Thứ 7
Ngày 17/10
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ Tỉnh
Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
7h30 - Nhà Văn hóa
Lao động Tỉnh
Hội nghị cán bộ, viên chức, Trường năm học 2020 - 2021
Hiệu trưởng; Chủ tịch
Công đoàn
Khách mời; Toàn thể CBVC, người lao động theo thông tri triệu tập
13h30 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 18/10
 
 
 
 
Lưu ý:
- Sinh hoạt tuần công dân học sinh, sinh viên  năm 2.
- Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường
- Hội nghị viên chức trường.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.