< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 10 - Từ ngày 28 tháng 10 năm 2019 đến ngày 03 tháng 11 năm 2019 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/10
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ khoa LLCT-TLGD
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định; Mời cấp ủy chi bộ khoa LLCT-TLGD
8h00’ - Phòng họp 1
Họp tiểu Tiểu Ban lịch sử truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dũng
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 409
Họp tiểu Ban Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Quyết định số 53 /QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
9h00’ - Phòng họp 1
Hội ý Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu. Mời đồng chí Dũng  TP TC-HC
10h00’ - Phòng họp 1
Bốc thăm giải bóng chuyền nam nữ khối thi đua các trường ĐH – CĐ năm học 2019-2020
Ông Lê Đình Cường
Các trường CĐ, ĐH trong khối thi đua.
10h00’ - Phòng họp 409
Họp Ban biên tập Nội san kỷ niệm 60 năm thành lập trường CĐSP Nghệ An
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo Quyết định số 33 /QĐ-CĐCS ngày 21/10/2019 của BTVCĐ.
15h00’ - Phòng họp 409
Họp Ban Huấn luyện và đội bóng chuyền da Nam
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, Ban huấn luyện, Vận động viện đội bóng chuyền Nam Theo Quyết định số 509/QĐ-CĐSPNA.
16h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 29/10
Họp công tác chuẩn bị giải bóng chuyền của khối thi đua
Ông Trần Anh Tư
CT Công đoàn; GĐ TT TVTB; BT Đoàn thanh niên, CT Hội Sinh viên; Lãnh đạo các phòng: TC-HC, QT-CTHSSV, các viên chức làm công tác cho giải đấu (có thống báo)
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 30/10
Họp Ban Tổ chức giải bóng chuyền khối thi đua
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 569/QĐ-KTĐ-ĐHCĐ ngày 25/10/2019 của Khối trưởng Khối thi đua.
8h00’ - Phòng họp 1
Duyệt chương trình Nghệ thuật chào mừng 60 năm thành lập Trường (Lần thứ nhất). Bà Lê Thị Lệ Hà Theo Quyết định số 510 /QĐ-CĐSPNA  ngày 269/09/2019 của Hiệu trưởng; Đạo diễn và các Biên đạo Chương trình nghệ thuật. 19h00’ - Hội Trường CS1
Thứ 5
Ngày 31/10
Kiểm tra, đánh giá công tác kiểm tra giám sát năm 2019 của Đảng bộ trường CĐSP Nghệ An.
Thành Ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy; ĐC Trần Thương Hiền - Văn phòng Đảng ủy.
8h30’ - Thành Ủy Vinh
Thứ 6
Ngày 01/11
Kiểm tra CSVC chuẩn bị cho hoạt động khối thi đua
Ông Trần Anh Tư
BGH; CT Công đoàn; BT Đoàn thanh niên; CT Hội SV Trưởng phòng: TC - HC, QT - CTHSSV; Giám đốc TT TVTB.
8h00’ - CS1
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 02/11
Khai mạc Giải Thể thao CCVC Khối thi đua năm học 2019 - 2020
Ban tổ chức
Ban tổ chức; Tổ trọng tài; Vận động viên các đội thi đấu; Cổ động viên; Toàn thể CCVC trường.
7hh30’ - Nhà đa chức năng
Giải Thể thao CCVC Khối thi đua năm học 2019 - 2020
Ban tổ chức
Ban tổ chức; Tổ trọng tài; Vận động viên các đội thi đấu; Cổ động viên; Toàn thể CCVC trường.
14hh00’ - Nhà đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 03/11
Giải Thể thao CCVC Khối thi đua năm học 2019 - 2020
Ban tổ chức
Ban tổ chức; Tổ trọng tài; Vận động viên các đội thi đấu; Cổ động viên; Toàn thể CCVC trường.
7hh30’ - Nhà đa chức năng
Giải Thể thao CCVC Khối thi đua năm học 2019 - 2020
Ban tổ chức
Ban tổ chức; Tổ trọng tài; Vận động viên các đội thi đấu; Cổ động viên; Toàn thể CCVC trường.
14hh00’ - Nhà đa chức năng
Lưu ý:  - Hai đội bóng chuyền da Nam và bóng chuyền hơi Nữ tập luyện tất cả các ngày trong tuần
             -  Đội văn nghệ chương trình Nghệ thuật tập luyện tất cả các ngày trong tuần
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.