< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 11 - Từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 15/11
Hội ý Tuần 11
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN
8h30 - Phòng họp 1
Họp Tổ phục vụ Lễ Khai giảng và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Bà Lê Thị Thanh Hoa
Tổ phục vụ theo Quyết định số 501/QĐ-CĐSPNA ngày 05/11/2021
10h00 - Phòng họp 1
Dự Hội nghị triển khai chương trình hoạt động của Khối Thi đua và ký kết các Giao ước thi đua năm học 2021 - 2022
Khối Thi đua các trường
Đại học, Cao đẳng
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Lê Đình Cường; Đồng chí Trần Thương Hiền
14h30 - Trường CĐ
VHNT
Thứ 3
Ngày 16/11
Họp Ban Tổ chức Lễ Khai giảng
Ông Trần Anh Tư
Ban Tổ chức theo Quyết định số 501/QĐ-CĐSPNA ngày 05/11/2021
8h00 - Phòng họp 409
Họp Tổ công tác đánh giá chất lượng giáo dục giữa nhiệm kỳ (Tổ 3)
Ông Nguyễn Văn Thành
Tổ 3 - Theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSPNA ngày 28/10/2021
9h30 - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 17/11
Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài NCKH, giáo trình, bài giảng cấp Trường năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 505/QĐ-CĐSPNA ngày 12/11/2021
8h00 - Phòng họp 409
Họp Tổ công tác đánh giá chất lượng giáo dục giữa nhiệm kỳ (Tổ 2)
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Tổ 2 - Theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSPNA ngày 28/10/2021
14h30 - Phòng họp 409
Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Ông Trần Anh Tư
Ban Tổ chức Lễ Khai giảng
15h30 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 18/11
Lễ Khai Giảng năm học 2021 - 2022 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Ông Trần Anh Tư
Đại biểu; Viên chức, người lao động, HSSV (Theo thông tri triệu tập)
8h00 - Hội trường 1
Thứ  6
Ngày 19/11
       
Thứ  7
Ngày 20/11
Gặp mặt Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và ngày thành lập Trường THSPNA (28/11/2019-28/11/2021)
(Học sinh các lớp phổ thông nghỉ học cả ngày)
Ông Trần Hải Hưng
- Trực tiếp: Khách mời; Ban đại diện Cha mẹ HS Trường THSP, Đại diện HS; GVCN, đại diện CBGVNV trường THSP.
- Trực tuyến: Các viên chức, GV, NV và HS trường THSP còn lại ( qua phòng zoom)
         8h30 - Hội trường 1
(trực tiếp trên fanpage www.fb.com/truongthspna)
Chủ nhật
Ngày 21/11 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
         - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
         - Đoàn Thanh tra Tỉnh thanh tra định kỳ công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại Trường CĐSP Nghệ An 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.