< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 13 - Từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
         
Thứ  2
Ngày 18/11
Thi Nghiệp vụ Sư phạm Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Toàn thể CBGV, SV Khoa Tiểu học; Khách mời
7h30’ – Nhà học A
Họp Tiểu Ban Lịch sử truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dũng
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
9h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Xây dựng đề án thành lập trường Thực hành sư phạm
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Xây dựng đề án theo Quyết định.
14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển chọn, tư vấn, xác định danh mục đề tài NCKH cấp Trường, năm học 2019-2020
Ông Trần Anh Tư
Theo QĐ 558/QĐ-CĐSPNA ngày 21/10/2019 của Hiệu trưởng.
15h00’ - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCHCĐ; Chủ tịch công đoàn bộ phận
15h00’ - Phòng họp 409
Thi Nghiệp vụ Sư phạm Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Toàn thể CBGV, SV Khoa Tiểu học; Khách mời
19h00’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 19/11
Hội Nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; 36-CT/TW..... Thành Ủy Vinh Ông Lưu Tiến Hưng 7h30’ – Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh
Thứ 4
Ngày 20/11
Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11; Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng; Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể Cán bộ, Viên chức; Đại diện HSSV
9h00’ - Hội trường 1
Tổ chức trò chơi Teambuilding
Công đoàn - Đoàn TN
Khách mời; BGH; BCH Đảng ủy; BCH Công đoàn và toàn thể CB, VC Trường
15h00’ - Sân bóng CS1
Tổ chức giao lưu bóng đá Nam
Công đoàn - Đoàn TN
Khách mời; BGH; BCH Đảng ủy; BCH Công đoàn; các đội bóng giao lưu và toàn thể CB, VC Trường
16h30’ - Sân bóng CS1
Thứ 5
Ngày 21/11
Họp Hội đồng xét chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2019 – 2020 cho HSSV các khóa.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 654/QĐ/-CĐSPNA ngày 14/11/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy 8h30’ - Phòng họp 1
Đón tiếp Lưu học sinh Lào khóa 17
Ông Trần Anh Tư
Ban Đón tiếp theo Quyết định.
Tại KTX Lào
Thứ 6
Ngày 22/11
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 23/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 24/11
 
 
 
  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.