< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 13 - Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/11
 
 
 
 
Thứ 3
Ngày 30/11
Họp Hội đồng nâng lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 504/QĐ-CĐSPNA ngày 11/11/2021
8h00 - Phòng họp 1
Tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
Bộ GD&ĐT
Đại diện các phòng, trung tâm: TT - ĐBCLGD, ĐT - NCKH, TT ĐT-BDNV&KNM
8h00 -  Phòng họp 409
(Trực tuyến)
Học tập Chuyên đề năm 2021 và nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIII
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông tư triệu tập
14h00 - Hội trường CS1
(Trực tiếp kếp hợp trực tuyến)
Thứ 4
Ngày 01/12
Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ
8h00 -   Phòng họp 409
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Ông Trần Anh Tư
BCH Đảng bộ
9h00 -  Phòng họp 409
Làm việc với Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Tạp chí Doanh nghiệp
và Thương mại
Đồng chí Trần Anh Tư; Trưởng các phòng: KH - TC, ĐT - NCKH, TT ĐT-BDNV&KNM, TC - HC
13h30 -  Phòng họp 409
Dự Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bộ GD&ĐT
BTVĐU; BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị
14h00 - Phòng họp 1
(Trực tuyến)
Thứ 5
Ngày 02/12
Họp Ban Xây dựng Quy chế văn hóa nơi công sở và bộ quy tắc ứng xử trong trường học
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 485/QĐ-CĐSPNA ngày 20/10/2021
8h00 - Phòng họp 409
Họp Tổ công tác đánh giá chất lượng giáo dục giữa nhiệm kỳ (Tổ 4)
Ông Đinh Văn Hoàn
Tổ 4 - Theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSPNA ngày 28/10/2021
14h00 -  Phòng họp 409
Thứ  6
Ngày 03/12
Họp giao ban phiên Tháng 12
Ông Trần Anh Tư
Đảng uỷ; BGH; Trưởng, phó các đơn vị, tổ chức
8h00 -   Phòng họp 409
Thứ  7
Ngày 04/12
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/12 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
         - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
         - Đoàn Thanh tra Tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra định kỳ công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai.
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.