< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 37 - Từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/05
Gặp mặt viên chức được điều động về Trường THSP từ ngày 17/5/2021
Ông Trần Anh Tư
Viên chức được điều động làm việc 100% và viên chức kiêm nhiệm 50% tại Trường THSP từ ngày 17/5/2020; HT Trường THSP; các tổ trưởng chuyên môn Trường THSP; Trưởng các phòng: TC - HC, ĐT - NCKH; Chủ tịch Công đoàn Trường
8h00 - Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng KH&ĐT theo Quyết định số 1222/QĐ-CĐSPNA ngày 24/4/2021; mời trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC, Trường THSP
14h00 - Phòng họp 1
Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa CSVC Trường CĐSP Nghệ An năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BQL dự án; Tư vấn giám sát công trình; Đơn vị thi công công trình; đại diện Nhà trường: Theo quyết định số 208/QĐ-CĐSPNA ngày 13/5/2021
15h30 - Cơ sở 1
Thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Kế hoạch số 11/KH-CĐCS
16h00 - Theo khu vực
phân chia
Thứ  3
Ngày 18/05
Thẩm định chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng năm học 2021 - 2022
Sở GD&ĐT
Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, KH - TC, TC - HC, TT ĐT BDNV&KNM
14h00 -  Sở GD&ĐT
Thứ 4
Ngày 19/05
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 20/05
Họp Hội đồng đánh giá KQRL học kỳ II, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên năm cuối khóa (K40)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 249/QĐ-CĐSPNA ngày 23/6/2020 của Hiệu trưởng
9h30 - Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức Hội nghị “Vai trò của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay của Nhà trường”
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Quyết định số 09/QĐ-CĐCS ngày 12/5/2021 của Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 21/05
Hội ý Tuần 37
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm Kỳ 2021 - 2026
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo bầu cử theo Quyết định số 175/QĐ-CĐSPNA ngày 22/4/2021
Từ 9h30 - Trong và ngoài Hội trường 1
Thứ  7
Ngày 22/05
Họp Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 9
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND xã Hưng Lộc
8h00 - Phòng họp 1
Chủ nhật
Ngày 23/05
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm Kỳ 2021 - 2026
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND xã Hưng Lộc; Quyết định số 175/QĐ-CĐSPNA ngày 22/4/2021; 544 Cử tri
Từ 6h30 - Hội trường 1
Lưu ý: - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
            - Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K41, 42 cao đẳng hệ chính quy
            - Thực hiện đúng và đủ các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm Kỳ 2021 - 2026
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.