< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 38 - Từ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/05
Làm căn cước công dân
Công an Tỉnh Nghệ An
Công an Tỉnh Nghệ An; Viên chức và người thân, HSSV tham gia làm thẻ căn cước
7h00 - Hội trường 1
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy
14h30 - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (phiên đột xuất)
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ, mời Trưởng phòng KHTC, Hiệu trưởng Trường THSP
15h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 25/05
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, giáo trình và tập bài giảng năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 216/QĐ-CĐSPNA ngày 20/5/2021
8h00 - Tầng 1 nhà D
Họp xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 217/QĐ-CĐSPNA ngày 21/5/2021
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 26/05
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 27/05
Họp bàn về kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho trường THSP
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, TC - HC, KH - TC, Khoa Tiểu học, Khoa THCS, Trường THSP; mời đồng chí Phạm Mai Anh - P. Trưởng Khoa Ngoại ngữ
14h00 -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 28/05
Đoàn công tác của UBND Thành phố Vinh kiểm tra, khảo sát khu vực cách ly tại Trường
Bà Trần Thị Cẩm Tú 
Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị: QT - CTHSSV, TC - HC, KH - TC
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 29/05
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 30/05
 
 
 
 
Lưu ý: - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
           - Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K41, 42 cao đẳng hệ chính quy
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.