< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 40 - Từ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/06
Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K40
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020
9h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 08/06
Hội thảo CLB các trường CĐSP toàn quốc
Ông Hồ Cảnh Hạnh
Hiệu trưởng CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đ/c Nguyễn Văn Dũng
8h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBTV Công đoàn
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 09/06
Họp rà soát công việc Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC, ĐT - NCKH, QT - CTHSSV, TT TV - TB; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THSP
14h00 - Phòng họp 1
Họp đánh giá công tác tuyển sinh đào tạo năm 2020; thảo luận kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới
Sở LĐTB&XH
Đồng chí Hoàng Đình Hải 
14h30 -  Sở LĐTB&XH
Thứ 5
Ngày 10/06
Thi kết thúc Bậc 3 Chương trình Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào - Khóa 18
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 25/KH-CĐSPNA ngày 4/6/2021
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Thứ 6
Ngày 11/06
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  7
Ngày 12/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 13/06
 
 
 
 
Lưu ý: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.