< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 47 - Từ ngày 25 tháng 07 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/07
Phòng Tổ chức - Hành chính làm việc với một số đơn vị
Ông Nguyễn Văn Dũng
Phòng TC-HC; Trưởng các đơn vị: Trung tâm ĐTBDNV và KNM, Ngoại Ngữ, GDTC-NT, THCS
9h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 26/07
Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
LĐLĐ tỉnh Nghệ An
Đ/c Nguyễn Văn Thành
8h30 - Nhà khách
Nghệ An
Họp Thường trực Hội đồng Tuyển sinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 27/07
Dâng hương ngày 27/7
Ông Trần Anh Tư
Đảng ủy; BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng Truyền thống
Gặp mặt viên chức là Thương binh
Ông Trần Anh Tư
Mời đ/c Trần Văn Quang; BGH; Công Đoàn Trường; Trưởng khoa GDTC-NT; Chủ tịch Công đoàn Khoa GDTC-NT; Phòng TC-HC; Bí thư Đoàn Trường
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 28/07
Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng, năm học 2022 - 2023 cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm GDTX thuộc tỉnh
Sở GD&ĐT
Nghệ An
BGH; Trưởng các đơn vị: KH - TC, TC - HC, ĐT - NCKH, TT ĐTBDNV&KNM
14h00 - Sở GD&ĐT
Nghệ An
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Thành
Khách mời; BCH Công đoàn trường; BCH các công đoàn bộ phận
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 29/07
Sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ tháng 7/2022
Ban Tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
7h30 - Trung tâm
Chính trị Thành phố
Thứ  7
Ngày 30/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 31/07
 
 
 
 
Lưu ý:  Các tổ chức, đơn vị gửi Báo cáo tháng 7./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.