< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 49 - Từ ngày 22 tháng 7 năm 2019 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 49 - Từ ngày 22 tháng  7 năm 2019 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 22/7
Họp Lãnh đạo Trường (BGH) thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; mời Trưởng phòng TC-ĐN dự
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
  Họp Thường trực hội đồng tuyển sinh Ông Lưu Tiến Hưng Thường trực Hội đồng tuyển sinh; Trưởng các khoa: Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ; Trưởng phòng HC-QT Từ 9h00’ - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 713/QĐ-CĐSPNA ngày 25/10/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 23/7
Dự Hội nghị giao ban Bí thư các TCCS đảng khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp
Thành ủy Vinh
 Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy
Từ 14h00’ - Tại Phòng họp số 2, Thành ủy Vinh
 
Thứ 4
Ngày 24/7
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BCH Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc
Từ 8h00’ - Phòng họp 409
 
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng
 
 
Ông Lưu Tiến Hưng
Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Đảng ủy, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng các tổ chức CT-XH
Từ 13h30’ - Phòng họp 1
 
Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BCH Đảng bộ; BGH; BTV Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó các đơn vị;  Kế toán Trưởng; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc Khoa
Từ 14h30’ – Hội Trường CS1
 
 
Thứ 5
Ngày 25/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 26/7
Nghiệm thu thiết bị Bảng thông tin điện tử P3 Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 371/QĐ-CĐSPNA Từ 9h00 - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 27/7
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/7
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.