< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 52 - Từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 đến ngày 18 tháng 8 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 52 - Từ ngày 12 tháng  8 năm 2019 đến ngày 18 tháng 8 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 12/8
Khai mạc các Lớp Bồi dưỡng Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; Giáo viên chủ nhiệm lớp Ông Nguyễn Lâm Huy Trung tâm Đào tạo BD-NV &KNM; Giáo viên tham gia giảng dạy  Từ 7h00 – Huyện Yên Thành
 
Làm việc với các Đơn vị dàn dựng chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đơn vị dàn dựng chương trình; Đại diện Tiểu ban VH-TDTT
 Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 29/5/2019 của Đảng ủy Ông Nguyễn Văn Dũng Theo Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 29/5/2019 của Đảng ủy; mời chi ủy, chi bộ phòng Đào tạo - NCKH Từ 14h00 - Phòng họp 1
  Họp Tiểu ban Lịch sử truyền thống chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Ông Nguyễn Văn Dũng Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019 Từ 14h30 - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 13/8
Họp Tiểu ban Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông  Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019 Từ 15h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 14/8
Kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại cơ sở 2
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; đ/c Trần Thương Hiền, đ/c Cao Bá Anh phòng HC-QT
Từ 8h00 – Cơ sở 2
 
Thứ 5
Ngày 15/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 16/8
Giao ban cơ quan phiên tháng 8/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 8h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 17/8
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 18/8
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.