< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 52 - Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/08
Tập huấn xây dựng Chương trình chi tiết ngành GDMN
Ông Trần Anh Tư
CB,GV các khoa: MN, GDTC-NT, LLCT-TLGD, THCS, Ngoại ngữ
14h30 - Trực tuyến
Thứ  3
Ngày 31/08
Tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến
Ông Trần Anh Tư
Giảng viên các phòng, trung tâm; Trường THSP, khoa Ngoại ngữ
8h00 - Trực tuyến
Thứ 4
Ngày 01/09
Duyệt Kế hoạch năm học cho Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
  Tổ công tác theo QĐ số 374/QĐCĐSPNA ngày 23/8/2021; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CT Công  đoàn, Tổ trưởng CM của Trường THSP
8h00 - Trực tuyến
 Tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến
Ông Trần Anh Tư
Giảng viên các khoa: Mầm non, tiểu học, THCS, LLCT-TLGD, GDTC-NT
8h00 - Trực tuyến
Thứ 5
Ngày 02/09
Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2/9/1945 - 2/9/2021)
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thứ 6
Ngày 03/09
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thứ  7
Ngày 04/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/09 
 
 
 
 
Lưu ý: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
  - Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới bắt đầu từ 06/9/2021.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.