< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 40 - Từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018 (có điều chỉnh)

   
                       UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 40 - Từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến ngày 20 tháng  5  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 14/5
Họp BTV Đảng ủy; BGH Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
      
 
 
      Thứ  3
Ngày 15/5
Họp BTV Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV Công đoàn Trường
Từ 8h00’ - VP Công đoàn
Tham dự cuộc họp về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan , tổ chức, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.
Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Ông Chu Tuấn Anh - Phòng KH-TC
Từ 8h30’ - Văp phòng UBND Tỉnh
Họp Ban tổ chức hội thảo cấp trường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Đại hội Liên chi hội khoa Tiểu học
BCH Liên chi hội
Khách mời; đại biểu HSSV
Từ 19h00’- Hội trường CS1
 
 
Thứ  4
Ngày 16/5
Họp Hội đồng thẩm định các chương trình bồi dưỡng năng khiếu
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 327/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoànTrường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BCH Công đoàn Trường
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Đại hội Liên chi hội khoa Mầm non
BCH Liên chi hội
Khách mời; đại biểu HSSV
Từ 19h00’- Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 17/5
Họp Hội đồng  xét thăng  hạng chức danh nghề nghiệp
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 365/QĐ-CĐSP  ngày 11/5/2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
      Thứ 6
Ngày 18/5
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 16h15’ - Phòng họp 1
Lễ chia tay giảng đường khoa Mầm non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Khách mời; toàn thể viên chức khoa Mầm non; HSSV
năm cuối
Từ 19h00’-Hội trường CS1
       Thứ 7
Ngày 19/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 20/5
 
 
 
 
 
Trọng tâm:      Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2 K39 hệ Cao đẳng chính quy.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        
                        
                          

 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.