< Trở về giao diện Mobile

Lịch Tuần 47 - Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 01 tháng 8 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/07
Hội ý BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH
8h00 - Phòng họp 1
Họp rà soát, đánh giá tiến độ thi công các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa năm 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT-CT HSSV. BQL dự án; tư vấn giám sát; đơn vị thi công công trình
15h00 - Phòng họp 1
Văn phòng Đảng ủy làm việc với Bí thư Chi bộ khoa GDTC-NT và đồng chí Trần Minh Khôi về việc phối hợp  xử lý hồ sơ đảng viên.
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Bí thư Chi bộ GDTC-NT; Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Trần Minh Khôi
15h00 - VP Đảng ủy
Thứ  3
Ngày 27/07
Họp triển khai xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị; Kế toán trưởng; CT Công đoàn; BT đoàn TN; CT Hội SV
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 28/07
Tọa đàm Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Thành
Khách mời; BCH Công đoàn Trường; BCH Công đoàn bộ phận
14h30 - Phòng 409
Thứ 5
Ngày 29/07
Dự lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ tháng 7/2021
Ban Tuyên giáo
Thành uỷ Vinh
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
7h30 - TT Chính trị
Thành phố Vinh
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Trường làm việc với cấp ủy Chi bộ khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 09-QĐ/UBKTĐU ngày 22/7/2021; cấp uỷ Chi bộ khoa Tiểu học
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 30/07
Toạ đàm bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến giáo dục Đại học Việt Nam
Bộ GD&ĐT
Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT - ĐBCLGD, ĐT - NCKH, TT ĐTBDNV&KNM
10h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 31/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 01/08
 
 
 
 
Lưu ý:  - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
             - Các đơn vị triển khai xây dựng, đề xuất kế hoạch năm học 2021-2022.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.