< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 48 - Từ ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018 ( có điều chỉnh, bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 48 - Từ ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/7
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 10/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
     Thứ  4
Ngày 11/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 12/7
Khai mạc lớp Cán bộ quản lý Giáo dục tại Nam Đàn
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 7h30 – Tại trường Tiểu học Làng Sen
Thứ 6
Ngày 13/7
 
Họp về điều hòa lao động; Công tác giảng dạy chức danh nghề nghiệp.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, khoa THCS, khoa Tiểu học, khoa Mầm non, khoa Ngoại ngữ, khoa LLCT-TLGD, khoa GDTC-NT
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Họp về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, khoa THCS, khoa Ngoại ngữ; Mời đ/c Hải phòng ĐT-NCKH
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 713/QĐ-CĐSPNA ngày 25/10/2017
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Tham dự Họp giao ban bí thư các TCCS đảng khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp
 Thành ủy Vinh
 Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy
 Từ 14h00’ - Phòng họp số 2, Thành ủy Vinh
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 1 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Lãnh đạo các tổ chức:
GDTC - NT, Tiểu học, HC - QT, TC – ĐN; viên chức nghỉ hưu theo Giấy mời
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 14/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 15/7
 
 
 
 
 
Trọng tâm:       Giảng dạy các lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên lần 2 đợt 1 năm 2018.
 
 
                                                               
                              
 
                                                  
                           
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.