< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 49 -Từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018 (có bổ sung)

                                                           
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 49 - Từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/7
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Ban giám hiệu làm việc với giảng viên bổ sung giảng dạy chuẩn chức danh nghề nghiệp
Ông Trần Anh Tư
Đại diện lãnh đạo các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các giảng viên bổ sung giảng dạy chuẩn chức danh nghề nghiệp
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 17/7
Tham dự Hội nghị cốt cán thành phố Vinh đê thực hiện quy trình về Công tác cán bộ
Thành ủy Vinh
Đ/c Trần Anh Tư - UVBTV - Phó Hiệu trưởng
Từ 7h30’- Tại Trung tâm Hội nghị thành phố - Số 25 Lê Mao
Họp BCH Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn trường
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
     Thứ  4
Ngày 18/7
Họp Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 504/QĐ-CĐSP ngày 18/7/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 19/7
Tham dự Hội nghị phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới
Trường Đại học Vinh
Ông Lưu Tiến Hưng – Hiêu trưởng
Từ 14h00’- Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh.
Thứ 6
Ngày 20/7
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng bộ Đ/c Lưu Tiến Hưng Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 21/7
Thi kết thúc học phần lớp Nghiệp vụ và Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non trường Tư thục (cả  ngày)
 Ông Trần Anh Tư
 Trung tâm ĐT-BDNV&KNM;  học viên lớp Nghiệp vụ và Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non 
 Từ 7h00’ - Phòng học 302 -Cơ sở 2
Chủ nhật
Ngày 22/7
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                        
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.