< Trở về giao diện Mobile

Đảng Ủy

Danh sách trích ngang Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An Khoá XII-Nhiệm kỳ 2010-2015

 

 

1. Lưu Tiến Hưng - Bí thư - Hiệu trưởng
Ngày sinh: 1974
Ngày kết nạp:03/8/1994 ; Chính thức:03/8/1995
Trình độ: - Chuyên môn: Thạc sĩ; Chính trị: Cao cấp

 

2. Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 06/03/1960
Ngày kết nạp: 21/9/1988; Chính thức: 21/9/1989 
Trình độ: - Chuyên môn: Tiến sĩ; Chính trị: Cao cấp

 

3. Trần Anh Tư - UV BTV - Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 23/3/1974
Ngày kết nạp: 14/9/2001; Chính thức: 14/9/2002
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp.
 

4. Nguyễn Tùng Khánh - UV BCH - Trưởng phòng Tổ chức - Đối ngoại
Ngày sinh: 03/10/1968
Ngày kết nạp: 02/09/1992; Chính thức: 02/09/1993
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp

 

5. Nguyễn Viết Minh - UV BCH - Giám đốc TT Đào tạo - Bồi dưỡng
Ngày sinh: 21/12/1957
Ngày kết nạp: 05/10/1987; Chính thức: 05/10/1988
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp


6. Nguyễn Lâm Huy - UV BCH - Trưởng phòng Công tác HSSV
Ngày sinh: 30/06/1966
Ngày kết nạp: 15/01/1997; Chính thức: 15/01/1998
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp


7. Nguyễn Thị Hồng Ngọc - UV BCH - Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
Ngày sinh: 18/10/1972
Ngày kết nạp: 19/05/2001; Chính thức: 19/05/2002
Trình độ: Đại học; Chính trị: Trung cấp


8. Vũ Anh Hoa - UV BCH - Trưởng khoa GDTH
Ngày sinh: 16/11/1962
Ngày kết nạp: 15/03/1989; Chính thức: 15/03/1990
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp


9. Nguyễn Đinh Hùng - UV BCH - Giảng viên khoa Tự nhiên
Ngày sinh: 02/09/1955
Ngày kết nạp: 15/06/1993; Chính thức: 15/06/1994
Trình độ: Tiến sĩ; Chính trị: Trung cấp


10. Đoàn Thị Kim Nhung - UV BCH - Trưởng Bộ môn TV-PPGD, khoa Xã hội
Ngày sinh: 13/06/1969
Ngày kết nạp: 27/02/2002; Chính thức: 27/02/2003
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp

 
11. Phạm Thị Mai Anh - UV BCH - Trưởng Bộ môn Anh I, khoa Ngoại ngữ
Ngày sinh: 26/10/1976
Ngày kết nạp: 26/09/2002; Chính thức: 26/09/2003
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp

 

12. Lưu Đức Chính - UV BCH - Giảng viên khoa CNTT
Ngày sinh: 10/09/1957
Ngày kết nạp: 07/06/1990; Chính thức: 07/06/1991
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp


DANH SÁCH TRÍCH NGANG UBKT ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN-KHOÁ XII (2010-2015)


1. Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
Ngày sinh: 06/03/1960
Ngày kết nạp: 21/9/1988; Chính thức: 21/9/1989 
Trình độ: - Chuyên môn: Tiến sĩ; Chính trị: Cao cấp.

2. Nguyễn Viết Minh - UV BCH Đảng uỷ
Ngày sinh: 21/12/1957
Ngày kết nạp: 05/10/1987; Chính thức: 05/10/1988
Trình độ: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp

3. Thái Doãn Việt - Bí thư Chi bộ Phòng TT&ĐBCLGD, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
Ngày sinh: 17/08/1975
Ngày kết nạp:           ; Chính thức:  
Trình độ: - Chuyên môn: Thạc sĩ; Chính trị: Cao cấp

4. Nguyễn Thị Quý Hoa - Phó bí thư chi bộ Khoa GDMN
Ngày sinh: 18/03/1972
Ngày kết nạp:            ; Chính thức: 
Trình độ: - Chuyên môn: Thạc sĩ; Chính trị: Trung cấp

5. Phạm Thị Vân - Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận chính trị
Ngày sinh: 19/03/1967
Ngày kết nạp:                  ; Chính thức: 
Trình độ: - Chuyên môn: Thạc sĩ; Chính trị: Cao cấp

 
Xem tin theo ngày: