< Trở về giao diện Mobile

Khoa Tự nhiên

KHOA TỰ NHIÊN

 


a. Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý sinh viên các lớp đào tạo chính quy của các ban đào tạo thuộc khoa.
- Đào tạo bồi dưỡng Giáo viên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng các môn khoa học tự nhiên (KHTN).
- Giảng dạy các học phần KHTN có trong chương trình của các ngành, các khoa khác trong trường.
- Giảng dạy một số môn KHTN trong các chương trình liên kết đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ NCKH để nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các nhiệm vụ của ngành.

 b. Cơ cấu, tổ chức:
- Lãnh đạo khoa gồm : Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
- Các bộ môn thuộc khoa: Toán, Lý, Kỹ thuật, nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp, Sinh, Hoá...

 

Các ngành đào tạo :

- Sư phạm Toán (chuyên ngành Toán – Lý)
Sư phạm Toán (chuyên ngành Toán – Tin)
 Sư phạm Sinh  (chuyên ngành Sinh – Hóa)
Công nghệ thiết bị trường học.

 

c. Danh sách CBGV Khoa Tự nhiên:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
2
3
6
7
11
12
1
Phạm Đình Hòa
18/08/1967
Thạc sĩ
Toán
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Trần Thị Cẩm Thơ
04/07/1971
Tiến sỹ
Toán
P.Trưởng khoa
V.07.01.02
3
Cao Thị Hiên
27/04/1972
Thạc sĩ
Hóa học
Trưởng BM
V.07.01.02
4
Lê Thị Ngọc Thuý
13/12/1976
Thạc sĩ
Toán
P.Trưởng BM
V.07.01.03
5
Lương Thị Tú Oanh
24/05/1977
Thạc sĩ
Vật lý
Trưởng BM
V.07.01.03
6
Tô Thị Ngân
13/10/1978
Thạc sĩ
Sinh học
 
V.07.01.03
7
Ng Thị Diễm Hằng
26/01/1980
Thạc sĩ
Hóa học
 
V.07.01.03
8
Ng Thị Hồng Chinh
24/06/1981
Thạc sĩ
Hóa học
 
V.07.01.03
9
Hoàng Thị Thu Hiền
22/08/1981
Thạc sĩ
Toán
 
V.07.01.03
10
Võ Văn Thông
18/06/1978
Thạc sĩ
Vật lý
 
V.07.01.03
11
Trần Thị Kim Ngân
20/02/1981
Thạc sĩ
Sinh học
P.Trưởng BM
V.07.01.03
12
Hồ Thị Loan
02/08/1973
Thạc sĩ
Vật lý
 
V.07.01.03
13
Phan Thị Dung
02/09/1984
Thạc sĩ
Hóa học
 
V.07.01.03
14
Đinh Thị Thu Phương
12/03/1978
Thạc sĩ
Sinh học
 
V.07.01.03
15
Nguyễn Thị Lan Anh
25/06/1983
Thạc sĩ
Hóa học
 
01003
16
Trần Khánh Vân
21/12/1983
Thạc sĩ
Kinh tế
 
01003

     

 
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang