< Trở về giao diện Mobile

Khoa Giáo dục Tiểu học

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

         a. Chức năng, nhiệm vụ:
          - Quản lý sinh viên các lớp chính quy đào tạo giáo viên Tiểu học.
          - Đào tạo bồi dưỡng Giáo viên có trình độ trung cấp, cao đẳng Tiểu học.
          - Phối hợp với các nhà trường Tiểu học, các cơ quan quản lý giáo dục để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về giáo dục Tiểu học, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học ở Nghệ An.
          - Tham gia giảng dạy một số môn có trong chương trình liên kết.
          - Triển khai các nhiệm vụ NCKH phục vụ yêu cầu đào tạo và các yêu cầu của xã hội.

 

         b. Cơ cấu, tổ chức:
          
- Lãnh đạo khoa gồm: 01 Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
          - Các bộ môn thuộc khoa: Toán, Văn- Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội...

 

         c. Danh sách CBGV Khoa Giáo dục Tiểu học:
        

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Vũ Anh Hoa
16/11/1962
Thạc sĩ
Toán
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Nguyễn Thị Hoài An
19/08/1967
Thạc sĩ
Ngữ Văn
P.Trưởng khoa
V.07.01.02
3
Trần Thị Hảo
15/04/1965
Thạc sĩ
Ngữ Văn
Trưởng khoa
V.07.01.02
4
Trần Thị Thơ
27/08/1963
Thạc sĩ
Toán
P.Trưởng khoa
V.07.01.02
5
Ngô Thị Minh Hà
31/05/1963
Thạc sĩ
Tiểu học
Trưởng BM
V.07.01.02
6
Nguyễn T. Hoài Dung
10/12/1977
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.02
7
Nguyễn Như Ý
01/11/1975
Thạc sĩ
Toán
Trưởng BM
V.07.01.02
8
Thái Thị Đào
24/11/1983
Thạc sĩ
Tiểu học
 
V.07.01.03
9
Đậu Thị Thu Hiền
06/06/1983
Thạc sĩ
Toán
 
V.07.01.03
10
Trần Thị Ly Na
03/04/1985
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
11
Lê Thị ánh Nga
07/12/1984
Thạc sĩ
Tiểu học
 
V.07.01.03
12
Nguyễn Thị Nga
11/06/1978
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
13
Phạm Thị Thanh Huệ
02/10/1979
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
14
Phạm Thị Đào
12/09/1978
Thạc sĩ
Tiểu học
 
V.07.01.03
15
Trịnh Công Sơn
06/11/1985
Thạc sĩ
Toán
 
V.07.01.03
16
Lê Thị Chiên
09/04/1987
Thạc sĩ
Địa
 
V.07.01.03
17
Lê Thị Thu Hằng
18/04/1977
Thạc sĩ
Vật lý
 
V.07.01.03
18
Ng Thị Hoài Quyên
24/02/1977
Thạc sĩ
Toán
 
V.07.01.03
19
Ng Thị Kim Nhung
19/05/1967
Đại học
Tiểu học
 
V.07.01.03
 
 
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang