< Trở về giao diện Mobile

Khoa Giáo dục thể chất - Nhạc - Họa

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NHẠC - HỌA

 

a.Chức năng, nhiệm vụ:


- Quản lý sinh viên các lớp đào tạo chính quy của các ban đào tạo thuộc khoa.


- Đào tạo bồi dưỡng Giáo viên có trình độ trung cấp, cao đẳng các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật....


- Giảng dạy các học phần GDTC, Âm nhạc, Mỹ thuật trong chương trình cho các hệ, các khoa khác trong trường.


- Tham gia giảng dạy một số môn có trong chương trình liên kết.


- Chủ trì tổ chức các hoạt động phong trào TDTT, văn hóa, văn nghệ của trường.


- NCKH phục vụ yêu cầu đào tạo và các yêu cầu của xã hội.b. Cơ cấu, tổ chức:


- Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.


- Các bộ môn thuộc khoa: Lý luận chuyên ngành; Thể thao; Thể dục - điền kinh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

 

c. Danh sách CBVC của Khoa GDTC-N-H: 
 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Nguyễn Lương Lợi
03/10/1956
Thạc sĩ
QLGD
Trưởng khoa
 V.07.01.02
2
Hồ Thị Việt Yến
07/05/1971
Thạc sĩ
Văn hóa học
P.Trưởng khoa
 V.07.01.02
3
Ngô Minh Viên
10/03/1958
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
4
Lê Quang Sơn
10/10/1958
Thạc sĩ
QLGD
Trưởng BM
V.07.01.03
5
Trần Văn Quang
01/01/1964
Thạc sĩ
QLGD
P.Trưởng BM
V.07.01.03
6
Ninh Duy Hùng
27/08/1959
Đại học
Công tác Đội
Trưởng BM
V.07.01.03
7
Trần Thị Hoà
09/07/1972
Đại học
Âm nhạc
 
V.07.01.03
8
Hoàng Trị
07/05/1964
Đại học
Mỹ thuật
 
V.07.01.03
9
Đậu Văn Thinh
25/01/1967
Đại học
Mỹ thuật
P.Trưởng BM
V.07.01.03
10
Phan Hồng Ngọc
26/03/1969
Đại học
Mỹ thuật
Trưởng BM
V.07.01.03
11
Trần Văn Đào
02/10/1970
Đại học
Mỹ thuật
 
V.07.01.03
12
Lê Thị Hương Giang
19/07/1983
Thạc sĩ
Văn hóa học
 
V.07.01.03
13
Ng Ngọc Thương Thương
25/02/1983
Thạc sĩ
Văn hóa học
Trưởng BM
V.07.01.03
14
Nguyễn Văn Ngọc
06/05/1983
Thạc sĩ
Lịch sử
 
V.07.01.03
15
Trịnh Thị Bản
08/04/1976
Thạc sĩ
TDTT
 
V.07.01.03
16
Hoàng Thị Hà
23/11/1980
Đại học
Mỹ thuật
 
V.07.01.03
17
Lê Anh Tuấn
12/02/1981
Đại học
Mỹ thuật
 
V.07.01.03
18
Nguyễn Thị Hải Yến
18/07/1983
Đại học
Mỹ thuật
 
V.07.01.03
19
Nguyễn Văn Khanh
05/09/1984
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
20
Lê Đình Cường
14/12/1986
Thạc sĩ
TDTT
 
V.07.01.03
21
Lê Văn Lưu
10/01/1986
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
22
Ng. Thị Thương Huyền
03/06/1984
Đại học
Âm nhạc
 
V.07.01.03
23
Nguyễn Phi Hùng
10/08/1988
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
24
Phạm Thị Thu Hương
25/07/1985
Đại học
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
25
Nguyễn Hoàng Bảy
12/12/1963
Đại học
Âm nhạc
 
15113
26
Phan Văn Tân
06/12/1957
Đại học
Mỹ thuật
 
15113
27
Lê Thị Lam Giang
14/12/1975
Đại học
Âm nhạc
P.Trưởng BM
15113
28
Bùi Hoàng Lê
10/11/1980
Đại học
Âm nhạc
 
15113

                                 

Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang