< Trở về giao diện Mobile

Khoa Ngoại ngữ

KHOA NGOẠI NGỮ
 

a.Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý sinh viên các lớp chính quy đào tạo giáo viên Ngoại ngữ;
- Đào tạo bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh có trình độ Cao đẳng sư phạm;
- Dạy các học phần Ngoại ngữ trong chương trình các ban, các khoa trong trường;
- Đào tạo cử nhân Cao đẳng tiếng Anh;
- Tham gia giảng dạy một số môn có trong chương trình liên kết đào tạo;
- Thực hiện các nhiệm vụ NCKH;
- Dịch giáo trình, tài liệu và phiên dịch cho giao dịch đối ngoại;

 

b. Cơ cấu, tổ chức:
- Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
- Các bộ môn thuộc khoa: Tiếng Anh chuyên, Các ngoại ngữ không chuyên : Anh- Trung- Nga...

c. Danh sách CBVC của Khoa Ngoại ngữ:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Phạm Anh Tuấn
16/12/1974
Thạc sĩ
QLGD
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Nguyễn Thị Xuân Đào
20/01/1970
Thạc sĩ
Tiếng Anh
P.Trưởng khoa
V.07.01.02
3
Phạm Thị Hợp
14/11/1976
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
4
Phạm Thị Mai Anh
26/10/1976
Thạc sĩ
Tiếng Anh
Trưởng BM
V.07.01.03
5
Đào Thị Nhung
02/09/1973
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
6
Lưu Thanh Tú
10/08/1976
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
7
Nguyễn Thị Ngọc
10/08/1976
Thạc sĩ
Tiếng Anh
P.Trưởng BM
V.07.01.03
8
Phan Thị Thanh An
23/10/1976
Thạc sĩ
Tiếng Nga
 
V.07.01.03
9
Lê Hoài Thu
05/02/1977
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
10
Lê Thị Lệ Hà
05/03/1976
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
11
Nguyễn Thị Lan Anh
13/06/1977
Thạc sĩ
Tiếng Anh
Trưởng BM
V.07.01.03
12
Phạm Thị Thu Hiền
21/10/1978
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
13
Hồ Thị Phương Mai
22/05/1978
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
14
Nguyễn Thị An
28/11/1977
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
15
Hoàng Thị Bích Thuỷ
02/03/1977
Thạc sĩ
Tiếng Anh
P.Trưởng BM
V.07.01.03
16
Hoàng Thị Hồng Minh
19/04/1977
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
17
Lê Thị Hồng Thái
11/03/1978
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
18
Trần Kim Tú
06/01/1978
Thạc sĩ
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
19
Thái Thị Mai Liên
25/08/1977
 
 
 
V.07.01.03
20
Trần Thị Thanh Hoa
03/01/1979
 
 
 
V.07.01.03
21
Đặng Thị Hải Lý
21/07/1978
 
 
 
V.07.01.03
22
Phan Thị Minh Châu
19/11/1977
 
 
P.Trưởng BM
V.07.01.03
23
Đặng Thị Nguyên
30/10/1986
 
 
 
V.07.01.03
24
Ng Thị Hồng Nhung
30/10/1985
 
 
 
V.07.01.03
25
Trịnh Khắc Thùy Hương
27/07/1983
 
 
 
V.07.01.03
26
Trương Thị Kiều Anh
12/04/1982
 
 
 
01003
                  (Danh sách này gồm có 26 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang