< Trở về giao diện Mobile

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC
 

a. Chức năng, nhiệm vụ:


- Giảng dạy các bộ môn Tâm lý, giáo dục, Đoàn đội cho các hệ, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.


- Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở Sư phạm, Phổ thông, Mầm non và các đề tài khoa học giáo dục khác.


- Tổ chức, chỉ đạo thực hành Công tác Đội và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho HS-SV.


- Thực hiện các nhiệm vụ NCKH theo quy định.
 

b. Cơ cấu, tổ chức:


-  01 Trưởng bộ môn và 01 Phó Trưởng bộ môn.


- Các bộ môn: Tâm lý, Giáo dục, Đoàn đội.


c. Danh sách CBVC của Bộ môn TLGD:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Trần Thị Trúc
16/10/1965
Thạc sĩ
Tâm lý GD
Trưởng BM
V.07.01.02
2
Nguyễn Sỹ Tuất
01/09/1959
Đại học
Tâm lý GD
P.Trưởng BM
V.07.01.03
3
Trần Quang Vinh
05/09/1957
Đại học
Tâm lý GD
 
V.07.01.03
4
Ng Thị Kim Chung
03/05/1980
Thạc sĩ
Tâm lý GD
 
V.07.01.03
5
Lê Thị Phương Dung
15/03/1979
Thạc sĩ
Tâm lý GD
 
V.07.01.03
6
Phạm Thanh Vinh
02/10/1976
Thạc sĩ
Tâm lý GD
 
V.07.01.03

              (Danh sách này gồm có 06 người)./.

Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang