< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả Tuần Sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên hệ Cao Đẳng năm học 2016 - 2017.

 
Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả Tuần Sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017. (Chi tiết xem file đính kèm). 
 
Học sinh - Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo kết quả Tuần Sinh hoạt công dân HSSV, vui lòng liên hệ phòng CT HS-SV để nộp đơn phúc khảo. Phòng CT HS-SV không nhận xử lý yêu cầu phúc khảo qua điện thoại và email. Sinh viên tải mẫu đơn phúc khảo trên trang webtibe nhà trường.
 
Thời gian nộp đơn phúc khảo chậm nhất đến ngày 20 tháng 12 năm 2016.
 
Kết quả này chưa phải là kết quả cuối cùng, sau khi có kết quả phúc khảo, phòng CT HS-SV viên sẽ thông báo kết quả cuối cùng về khoa và công bố trên website của trường.
 
Trân trọng./.
 
                                                                                             PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Xem tin theo ngày: