< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII “Về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

Ngày 28/9, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII “Về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Dương Quốc Tuấn - Trưởng phòng Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Kim Khoa - chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Ngô Xuân Vinh - Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ cùng toàn thể các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, Bí thư, Trưởng các tổ chức, tổ chức CT - XH trong Nhà trường cùng tham dự.
 
Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII "Về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
 
Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII đến nay, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ...có nhiều chuyển biến. Báo cáo tại Hội nghị đã tập trung phân tích những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chiến lược cán bộ trong thời gian tới.
 
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy  phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị,đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban thường vụ Đảng uỷ đã tiếp thu các ý kiến tham luận và thảo luận của các đại biểu về cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW 3 khóa VIII “ Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” của nhà trường, đồng thời cũng nêu rõ: Đảng bộ Nhà trường cần thực hiện tốt xây dựng chiến lược cán bộ dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo phải phù hợp với năng lực thực tiễn, đào tạo vì mục đích sử dụng; tích cực thực hiện công tác điều hoà, luân chuyển cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường; đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ; xây dựng các chính sách động viên, khuyến khích cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
PGS.TS Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa - Bí thư chi bộ khoa Mầm non tham luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên
 
Đ/c Nguyến Thị Hồng Ngọc - Bí thư chi bộ Kế hoạch tài chính - Tổ chức Đối ngoại tham luận về chế độ, chính sách cho CBGV
 Thương Hiền
 
 
Xem tin theo ngày: