< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay"

 
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN 
----------------------------
Số 05/TB-CĐSP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
 
Nghệ An, ngày 9 tháng 1 năm 2018
THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của BCH Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”.
1. Mục tiêu hội thảo
Hội thảo là diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
2. Nội dung hội thảo
 Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
- Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay;
- Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trong các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó tập trung vào các giải pháp về mô hình, phát triển chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh mới;
- Đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp giữa các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các cơ sở đào tạo giáo viên thuộc tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
- Đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
3. Thành phần tham gia
- Các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài tỉnh Nghệ An quan tâm đến nội dung Hội thảo.
- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT Nghệ An, các phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ  An.
- Đại diện lãnh đạo, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Đại diện lãnh đạo, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo giáo viên THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
4. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức
- Thời gian: Ngày 26 tháng 5  năm 2018.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo
Bài viết cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 8 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Giãn dòng 1,3. Bố cục bài viết theo mẫu gửi kèm.
6. Sản phẩm của Hội thảo
Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn in trong Tạp chí Giáo dục-ISSN 2354 0753 (Tạp chí lí luận Khoa học giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo), ngoài ra các bài khác có nội dung phù hợp sẽ được tuyển đăng trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
7. Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ
Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 20/4/2018. Tham khảo thêm thông tin trên website http://cdspna.edu.vn.
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email trước ngày 15/5/2018 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 15/5/2018.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp: 0903 293 995 (ThS. Trần Hải Hưng, Phòng ĐT-NCKH), 0912 578141 (ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phòng ĐT-NCKH).
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
  • HT và các Phó HT;
  • Website, các tổ chức thuộc trường;
  • Sở GD&ĐT, các phòng GD;
  • Các trường ĐH, CĐ, TC;
  • Lưu VT, ĐT-NCKH.
 
 
 
                PGS.TS Lưu Tiến Hưng
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển