< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc trao quà Tết cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện và gặp mặt Ban cán sự các lớp hệ chính quy nhân Tết Mậu Tuất 2018

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, BGH nhà trường về việc tổ chức trao quà tết cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện và gặp mặt Ban cán sự các lớp hệ chính quy nhân Tết Mậu Tuất năm 2018, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện:
 
1.Thành phần tham gia, thời gian và địa điểm
 
- Thành phần ngoài trường: Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh tại Nghệ An;
 
- Thành phần trong trường: TV Đảng ủy – BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị  - xã hội; Trợ lý tổ chức các khoa; HSSV nghèo vượt khó học tập, rèn luyện (diện được bình xét), Ban cán sự các lớp hệ chính quy;
 
- Thời gian và địa điểm: Từ 14h 30’ ngày 07/02/2018 (thứ 4) tại Hội trường cơ sở 1.
 
2. Tổ chức thực hiện
 
2.1. Các khoa: - Khoa THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non bình xét và lập danh sách HSSV của khoa diện nghèo vượt khó học tập, rèn luyện trong học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 gửi về nhà trường qua phòng CT HSSV (cô Huyền, chuyên viên) chậm nhất vào ngày 02/02/2018 (thứ 6) với số lượng như sau:
 
+  Khoa THCS: 01 suất;                                +  Khoa Ngoại ngữ: 02 suất;
 
+ Khoa Tiểu học: 07 suất;                            + Khoa Mầm non: 20 suất;
 
Tổng số suất được tài trợ: 30 suất (Trường CĐSP Nghệ An tài trợ 10 suất, Ngân hàng BIDV tài trợ 20 suất, mỗi suất 500.000 đồng). 
 
- Các khoa thông báo cho HSSV thuộc diện trên biết để tham dự đầy đủ và quán triệt HSSV tham dự buổi gặp mặt mặc đồng phục áo dài truyền thống (đối với nữ); quần màu ghi, áo trắng (đối với nam).
 
- Khoa Mầm non lựa chọn 01 sinh viên phát biểu cảm nghĩ về hoạt động này.
 
2.2. Phòng CT HS-SV: Phối hợp với các tổ chức liên quan và chủ trì tổ chức thực hiện, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào mừng.
 
2.3. Phòng KH-TC: Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí chi cho hoạt động này.
 
2.4. Phòng TC-ĐN: Làm giấy mời và mời đại diện Ngân hàng BIDV tham dự và đồng trao quà Tết cho HSSV thuộc đối tượng trên.
 
2.5. Phòng HC-QT: Chuẩn bị Hội trường, điện, loa, đài, hoa tươi, nước uống để phục vụ buổi gặp mặt.
 
Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: