< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần I, kỳ II - K57 năm học 2017 - 2018 hệ Trung cấp chính quy (Có điều chỉnh)

TT Môn Thi Số HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV
1 Đề phòng các bệnh và ĐBAT cho trẻ MN 2 K57MN Viết 14h00 Thứ 3 17/04/2018  189
Mỹ thuật và PPDH 3 K57TH 25
2 Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành 1 K57MN, TH Viết 14h00 Thứ  4 18/04/2018 214
3 Thể dục và PPDH 2 K57TH Viết 14h00 Thứ 5 19/04/2018 25
4 Thể dục và PPGDTC cho trẻ MN2 2 K57MN TH 14h00 Thứ 6  20/04/2018 189
Âm nhạc và PPDH 3 K57TH 25
 
  Ghi chú:
  Lịch thi có sự điều chỉnh môn thi Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành
chuyển từ thứ 2 ngày 16/4/2018 sáng thứ 4 ngày 18/4/2018
 
Xem tin theo ngày: