< Trở về giao diện Mobile

Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay

Ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường cơ sở 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Minh Thông, UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An; lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, phòng giáo dục cùng các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
Về phía Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An có PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Trần Anh Tư  - UVBTV - Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các tổ chức, tổ chức Chính trị - Xã hội và toàn thể giảng viên Nhà trường.
Các Đại biểu tham dự Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chào trân trọng tới các quý vị đại biểu và nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, các nhà giáo chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng chương trình, thay đổi phương pháp giảng dạy và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cũng như đổi mới công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường với mục tiêu cuối cùng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn qua hội thảo lần này, các cơ sở giáo dục xây dựng cơ chế và phương thức phối hợp để vượt qua giai đoạn thách thức nhưng cũng không ít cơ hội trong giáo dục và đào tạo hiện nay.
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Thay mặt lãnh đạo UBND Tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An ghi nhận những nỗ lực của Nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ then chốt được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, Hội thảo phải tập trung vào các công việc sau: Thứ nhất, chỉ ra thực trạng và đề ra các giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Từ đó, xác định nhu cầu thực tế của tỉnh và vai trò của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà; Thứ hai, thống nhất cơ chế phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp, các trường Phổ thông, Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An để góp phần phát triển ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh; Thứ ba, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, trách nhiệm và năng lực nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục qua việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của nhà giáo.
 
Đồng chí Lê Minh Thông - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội thảo
Trong quá trình chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được hơn 160 bài viết từ các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh.Phần lớn các bài viết đều tập trung nghiên cứu xoay quanh chủ đề của Hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
          Hội thảo tiến hành hai phiên: phiên toàn thể và phiên tiểu ban.
- Phiên toàn thể do NGƯT.TS Thái Huy Vinh (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) và PGS.TS Lưu Tiến Hưng (Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An) chủ trì. Hội thảo được nghe ThS. Trần Anh Tư trình bày báo cáo Đề dẫn hội thảo đã nêu chi tiết nội dung hội thảo và mục đích, mong muốn mà BTC hội thảo kì vọng vào hội thảo hôm nay.Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe và thảo luận 02 tham luận về các vấn đề: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở theo chuẩn chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do NGUT.TS. Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trình bày; Báo cáo Định hướng về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng mới chương trình và sách giáo khoa mới của GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh.
- Phiên tiểu ban:
Tiểu ban 1: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấpTrung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, với 06 tham luận.
Tiểu ban 2: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấpTiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, với 04 tham luận.
Tiểu ban 3:Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, với 04 tham luận.
Tham luận xoay quanh các vấn đề về: Chương trình giáo dục phổ thông mới và các yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên phổ thông; Thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Một số giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên; Xây dựng mối quan hệ giữa các trường ĐHSP với các Sở Giáo dục & Đào tạo, cơ sở giáo dục và các trường, khoa sư phạm trong công tác bồi dưỡng giáo viên; Tạo động lực bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học, nhiều giảng viên sư phạm, nhà quản lý từ các trường sư phạm trên cả nước tham gia. Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng về công tác bồi dưỡng giáo viên, phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên, tìm kiếm giải pháp, đề xuất mô hình, định hướng bồi dưỡng giáo viên, định hướng về phát triển các trường sư phạm trong thời gian tới để phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả thảo luận tại Hội thảo lần này sẽ giúp các trường sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ sở quản lý giáo dụccác cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng theo yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
 
Một số hình ảnh Hội thảo
NGƯT.TS Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi về Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo chuẩn chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
GS.TS. NGƯT Thái Văn Thành  - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh  báo cáo: Định hướng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình và sách giáo khoa mới
 
 
ThS. Mai Xuân Dương - Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới 
ThS. Phạm Đình Hòa - Trưởng khoa Tiểu học, Trường CĐSP Nghệ An báo cáo: Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp Tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
PGS.TS. Cao Cự Giác - Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh báo cáo: Dạy học theo tiếp cận năng lực và những chuẩn bị của giáo viên
ThS. Trần Thị Linh -Tổ trưởng Tổ Tiểu học - Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường CĐSP Nam Định báo cáo: Một số biện pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hệ cao đẳng khi dạy học các học phần văn học, tiếng Việt và tiếng  Việt thực hành đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới 
ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An Phát biểu tại Hội thảo
ThS. Nguyễn Thị Quý Hoa - Trưởng khoa Mầm non, Trường CĐSP Nghệ An báo cáo: Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp Mầm non ở Trường CĐSP Nghệ An
Thạc sĩ Ngô Thị Thủy - Giảng viên Khoa Mầm non , Trường CĐSP Nghệ An  báo cáo: Xây dựng đội ngũ giảng viên Khoa Mầm non trường CĐSP  Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay
 
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo
 
Ảnh: Phi Hùng - Văn Hưng; Bài: Thanh Nga
 
 
 
 
 
 
 
Xem tin theo ngày: