< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2018
          Căn cứ vào văn bản số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 6 năm 2018 về việc Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung của Đề án như sau:
I. Tại mục 2.3: Phương thức tuyển sinh:
2.3.1. Hệ Cao đẳng chính quy:
Ghi chú: Trường CĐSP Nghệ An tổ chức thi Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non để lấy kết quả chung cho các phương thức xét tuyển (Đợt 1: Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 2/7/2018: Các đợt bổ sung: Trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung).
Nay điều chỉnh:
Ghi chú (đối với các đợt xét tuyển 2, 3): Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi tuyển Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức (trước mỗi đợt xét tuyển) hoặc kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học, cao đẳng khác đối với ngành Giáo dục Mầm non.
II. Tại mục 2.6: Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
2.6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển xét tuyển: Không.
Nay điều chỉnh:
2.6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển xét tuyển: TD (tổng điểm chưa cộng ưu tiên).
 
Xem tin theo ngày: