< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ I,II - K38, K39CĐ, CĐLT và K58 TCMN

TT Môn Thi Số TC/HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ Bàn
1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3 K38SPTA, MN, TH Viết 7h30 Thứ 4 15/08/2018 89 4
3 K39MNLT 3
2 GDTC 1 15T K39MN, TH, SPTA Viết 9h00 Thứ 4 15/08/2018 73 3
Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 2 K58A,B TCMN 11 1
Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán 2 K58A,B TCMN 2
Sự học và PT tâm lý lứa tuổi MN 1 2 K58C TCMN 4
3 PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2 K38MN Viết 14h00 Thứ 4 15/08/2018 10 1
PPDH Tiếng Việt 4 K38TH 1
Giáo dục chính trị 2 2 K58A,B TCMN 2
Giáo dục học đại cương 2 K58A,B TCMN 4
PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2 K58C TCMN 1
4 Những nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3 K39MN, TH    Viết 15h30 Thứ 4 15/08/2018 48 2
5 PP khám phá khoa học về MTXQ       3 K38MN Viết 7h30 Thứ 5 16/08/2018 8 1
Tự nhiên - Xã hội và PPDH 1        4 K38TH 9
Mỹ thuật        3 K58A,B TCMN 2
Giáo dục học MN 1        2  K58A,B TCMN       2
Toán        2 K58C TCMN       1
6 Giáo dục học đại cương        2 K39MN    Viết 9h00 Thứ 5 16/08/2018      21      1
Toán 1       3 K39TH      3
7 Phương pháp nghiên cứu trẻ em       2 K39MN     Viết 14h00 Thứ 5 16/08/2018      37     2
Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ       3 K58A,B TCMN        4
Múa và PP dạy trẻ vận động theo nhạc      2     K58A,B TCMN     TH      1      1
Âm nhạc      2             K58C TCMN      4      1
Tin học và ứng dụng      3              K39MN TNTM      1      1
8 Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2     2            K39MN Viết 15h30 Thứ 5 16/08/2018        7      1
9 Môi trường và con người     2             K39MN Viết 7h30 Thứ 6 17/08/2018      4     1
10 Tiếng Anh 2     3              K39MN Viết 9h00 Thứ 6 17/08/2018     6     1
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển