< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ II năm học 2017 -2018, K58C Trung cấp Mầm non

TT Môn Thi Số HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ bàn
1 Giáo dục chính trị 2 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 6
 17/08/2018
20 1
2 GDTC 2 45T K58C Mầm non TH 14h30 Thứ 6
17/08/2018
20 1
3 Giáo dục học đại cương 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 7
18/08/2018
20 1
4 Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 2 K58C Mầm non Viết 14h30 Thứ 7
18/08/2018
20 1
5 Giáo dục học MN 1 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Chủ nhật
19/08/2018
20 1
6 Mỹ thuật 3 K58C Mầm non Viết 14h30 Chủ nhật
19/08/2018
20 1
7 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 6
24/08/2018
20 1
8 Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán 2 K58C Mầm non Viết 14h30 Thứ 6
24/08/2018
20 1
9 Múa và PP dạy trẻ vận động theo nhạc 2 K58C Mầm non TH 7h30 Thứ 7
25/08/2018
20 1
 
Xem tin theo ngày: