< Trở về giao diện Mobile

Bảng phân công chỉ đạo thi, coi thi kết thúc học phần lần 1 kỳ 1 năm học 2018-2019 cho học sinh K59A trung cấp nghề CNTT

THỜI GIAN THI
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ PHÒNG.
BÀN THI
ĐỊA ĐIỂM
CHỈ ĐẠO THI
GIÁO VIÊN COI THI
19h30ph-21h00ph
Thứ 3 ngày 15/01/2019
Giáo dục chính trị
Viết
1
B102
Trần Thị Cẩm Thơ
Hồ Thị Loan
Võ Văn Thông
19h30ph-21h00ph
Thứ 4 ngày 16/01/2019
Ngoại ngữ
Viết
1
B102
Trần Thị Cẩm Thơ
Hồ Thị Loan
Võ Văn Thông
19h30ph-21h00ph
Thứ 5 ngày 17/01/2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Viết
1
B102
Trần Thị Cẩm Thơ
Nguyễn Ngọc Thành
Lê Thị Quỳnh Thương
Từ: 19h30ph
Thứ 6 ngày 18/01/2019
Tin học
Thực hành
2
B207, B208
Trần Thị Cẩm Thơ
Lê Thị Quỳnh Thương
Bùi Thị Thanh Tâm
Đặng Xuân Trường
Nguyễn Ngọc Thành
Từ: 7h30ph
Thứ 7 ngày 19/01/2019
Tin học văn phòng
Thực hành
2
B207, B208
Trần Thị Cẩm Thơ
Lê Thị Quỳnh Thương
Bùi Thị Thanh Tâm
Đào Minh Thanh
Nguyễn Ngọc Thành
Từ: 14h00ph
Thứ 7 ngày 19/01/2019
Lập trình cơ bản
Thực hành
2
B207, B208
Trần Thị Cẩm Thơ
Bùi Thị Thanh Tâm
Đào Minh Thanh
Nguyễn Ngọc Thành
Lê Thị Quỳnh Thương
Từ: 7h30ph
Chủ nhật ngày 20/01/2019
Lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính
Vấn đáp
1 Bàn thi+ Ph chờ
B101, B102
Trần Thị Cẩm Thơ
Lê Thị Quỳnh Thương
Đào Minh Thanh
Hồ Thị Loan
 
Xem tin theo ngày: