< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch về việc tổ chức thi kết thúc Bậc 2 Chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào - Khóa 16 (2018-2019)

Căn cứ vào Quyết định số 646/QĐ-CĐSPNA ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành Chương trình Tiếng Việt cho người nước ngoài; Căn cứ vào Quy chế kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập chương trình đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học viên Lào khóa 16 năm học 2018-2019, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc Bậc 2 Chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào như sau:
            1. Thời gian
            - Thời gian ôn: Ngày 21/3/2019
            - Thời gian thi: Ngày 22/3/2019
            2. Hình thức tổ chức thi    
Thi vấn đáp dành cho kĩ năng Nói và thi viết dành cho các kĩ năng Nghe, Đọc, Viết.
3. Đề thi
Nội dung đề thi tương đương Bậc 2 theo khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01/09/2015.
- Đề thi vấn đáp: Mỗi giảng viên tham gia dạy Bậc 2 ra 01 đề cùng đáp án. Nội dung theo các chủ đề đã được học trong chương trình.
- Đề thi tự luận:
+ Kĩ năng Nghe và Đọc: Mỗi giảng viên tham gia giảng dạy kĩ năng Nghe và Đọc ra 02 đề với thời gian từ 30-60 phút tối thiểu 3 bài gồm 15 câu hỏi.
+ Kĩ năng Viết: Mỗi giảng viên tham gia giảng dạy ra 01 đề với thời gian từ 60-90 phút gồm 3 phần nhỏ: nghe chép chính tả; hoàn thành câu; viết thư, viết tin nhắn, viết đoạn văn.
Trưởng khoa THCS, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công giảng viên ra đề và hợp đề cùng đáp án nạp về phòng Đào tạo-NCKH:  02 bộ đề/môn Nói, 03 đề/01 môn (Nghe, Viết), 04 đề môn Đọc chậm nhất vào ngày 15/3/2019.
4. Phân công thực hiện
4.1. Phòng Đào tạo-NCKH: Chịu trách nhiệm lên lịch thi, điều động cán bộ coi, chấm thi; chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ thi, chấm thi theo Qui chế chi tiêu nội bộ.
4.2. Phòng Hành chính-Quản trị: Bố trí 04 phòng thi đối với thi viết, 04 bàn thi vấn đáp thực hành và 04 phòng chờ, 01 phòng làm việc của Hội đồng đảm bảo vệ sinh, đủ ánh sáng, bàn ghế phục vụ thi theo theo kế hoạch
4.3. Trung tâm Thiết bị-Thư viện: Chuẩn bị 04 phòng máy, đài cassette, các điều kiện để tổ chức thi thực hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi kết thúc Bậc 2 Chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo tới các tổ chức liên quan triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: