< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1 năm học 2018 -2019 K59B,C Trung cấp nghề CNTT

THỜI GIAN THI
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ PHÒNG.
BÀN THI
ĐỊA ĐIỂM
19h30ph-21h00ph
Thứ 3 ngày 23/4/2019
Giáo dục chính trị
Viết
2
D101, D102
19h30ph-21h00ph
Thứ 4 ngày 24/4/2019
Ngoại ngữ
Viết
2
D101, D102
19h30ph-21h00ph
Thứ 5 ngày 25/4/2019
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Viết
2
D101, D102
Từ: 19h30ph
Thứ 6 ngày 26/4/2019
Tin học
Thực hành
3
B206, B207
B309
Từ: 7h30ph
Thứ 7 ngày 04/5/2019
Tin học văn phòng
Thực hành
3
B206, B207
B309
Từ: 14h00ph
Thứ 7 ngày 04/5/2019
Lập trình cơ bản
Thực hành
3
B206, B207
B309
Từ: 7h30ph
Chủ nhật ngày 05/5/2019
Lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính
Vấn đáp
2 Bàn thi
2 Phòng chờ
D101, D102
D103, D104
 
Xem tin theo ngày: