< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” (lần 1) Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường Đại học, CĐSP, TCSP năm học 2019-2020.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-CĐSPNA ngày 23/8/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020.
 Tính đến ngày 28/12/2019, đã hoàn thành việc chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” và tổng hợp kết quả đăng trên Website Nhà trường. Đề nghị Trưởng các khoa triển khai phổ biến thông tin đến HSSV như sau:
              1. Kết quả bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đến các em HSSV thuộc khoa quản lý.
              2. Căn cứ vào kết quả, HSSV có nguyện vọng phúc khảo kết quả bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” liên hệ phòng QT&CT HSSV để nộp đơn phúc khảo. Thời gian nộp đơn phúc khảo chậm nhất đến ngày 06/12/2019.
              3. Những em HSSV có kết quả không đạt hoặc chưa nộp bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” lần 1, đề nghị viết lại Bài thu hoạch lần 2 theo nội dung đề ra lần 1, nộp về phòng QT&CT HSSV.
              Thời hạn thu bài thu hoạch lần 2: từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019.
              Lưu ý: Sau thời gian trên các em HSSV không nộp bài thu hoạch lần 2 hoặc có kết quả không đạt, được xem như chưa hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” và sẽ xử lý theo quy chế.
            Nhận được Thông báo đề nghị các Khoa triển khai đến toàn thể HSSV./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển