< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 475/KH-UBND của UNBD Tỉnh Nghệ An ngày 06/08 năm 2019; Căn cứ kế hoạch 03/KH-CĐSPNA ngày 20/01/2020. Chiều ngày 28/02/2020, trường CĐSP Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Tham dự Hội nghị về phía khách mời có Bà Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An; Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Nghệ An.
Về phía Nhà trường có PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường;TS Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy  - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể CBVC Trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình Nhà trường có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập thể CCVC và HSSV Nhà trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Tỉnh, Bộ, Ngành đề ra; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của Nhà trường nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước nói chung.
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay của Nhà trường, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời đây cũng là dịp biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong toàn Trường, qua đó cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi viên chức, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới - giai đoạn 2020 - 2025.
Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 do đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà - Phó chủ tịch công đoàn Trường trình bày. Trong báo cáo đã cho ta thấy những thành quả nhất định trên mọi lĩnh vực mà Nhà trường đã đạt được trong 5 năm qua:
Về công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Đứng trước những khó khăn trong công tác tuyển sinh nhưng Nhà trường luôn làm tốt các khâu, vì vậy tổng số HSSV hệ chính quy tuyển sinh mới hàng năm bình quân đạt từ 72,79% chỉ tiêu được giao; công tác bồi dưỡng, đào tạo hệ không chính quy đạt từ 99 - 108% chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Nhà trường đã liên kết đào tạo hệ Đại học được 584 sinh viên, đào tạo, bồi dưỡng và cấp 884 chứng nhận các lớp nghiệp vụ ngắn hạn và 8.285 chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học luôn được cấp ủy đảng và BGH quan tâm. Tổng số đề tài NCKH, SKKN sau 5 năm đã triển khai thực hiện là 444. Hàng năm có hàng trăm bài viết đã được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, Hội thảo khoa học, Thông báo khoa học các cấp.
Về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Năm 2017 Nhà trường sắp xếp lại tổ chức bộ máy giảm từ 21 đơn vị xuống còn 15 đơn vị. Năm học 2018 - 2019, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW theo đó tổ chức bộ máy của Nhà trường được sắp xếp lại giảm từ 15 xuống 13 khoa, phòng, trung tâm và 01 trường THSP. Từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã thực hiện tinh giảm biên chế nghỉ theo nghị định 108/NĐ-CP là 34 người.
Trong 5 năm qua tập thể Nhà trường được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 02 năm liên tục đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02 lần được tặng Cờ Thi đua UBND tỉnh; 01 Bằng khen của UBND Tỉnh; 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam; 01 Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào; 01 Bằng khen Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn - nước CHDCND Lào; 01 Giấy khen UBND Thành phố Vinh. Cũng trong 5 năm qua Nhà trường có 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”; 05 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 09 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 22 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của UBND Tỉnh; 167 lượt cá nhân được tặng thưởng Giấy khen Hiệu trưởng; 09 cá nhân được tôn vinh điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2019; 06 cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 cấp cơ sở. Tổ chức Đảng 03 năm liền được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công đoàn trường 5 năm liền được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, Cờ Thi đua.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà - Phó chủ tịch công đoàn Trường trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị đồng chí Phạm Đình Hòa - Trưởng khoa Tiểu học đã chia sẻ về một số cách làm hay trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Đồng chí Phạm Đình Hòa - Trưởng khoa Tiểu học chia sẻ về một số cách làm hay trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Giám đốc Trung tâm ĐT - BDNV&KNM trình bày Báo cáo về nâng cao hiệu quả công tác ĐT - BD loại hình không chính quy trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Giám đốc Trung tâm ĐT - BDNV&KNM trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng QT - CTHSSV Báo cáo về thành tích đạt được của người giảng viên, viên chức quản lý thuộc trường.
Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng QT - CTHSSV trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, thay mặt UBND Tỉnh Nghệ An, Bà Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng QT - CTHSSV.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng QT - CTHSSV
Thay mặt cho Nhà trường, PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã trao khen thưởng cho 01 tập thể:  Trung tâm ĐT - BDNV&KNM và 06 cá nhân gồm các đồng chí: Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng, Phạm Đình Hòa - Trưởng khoa Tiểu học, Đoàn Thị Kim Nhung - Tổ trưởng bộ môn Xã hội - Khoa THCS, Trần Hải Hưng - Phó trưởng phòng ĐT - NCKH, Nguyễn Lâm Huy - Giám đốc Trung tâm ĐT - BDNV&KNM, Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng QT - CTHSSV đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí bầu đồng chí Trần Anh Tư - Phó BT Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi tập thể CBVC nhà trường trên cơ sở những kết quả và nỗ lực phấn đấu của Nhà trường đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục phát huy “Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển”, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt toàn diện các lĩnh vực công tác, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
PGS - TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường Phát biểu tổng kết Hội nghị và phát động phong trào thi đua
 
Thu Thủy
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển